Relacja z egzaminu na 5. Studium Folklorystyczne

2 i 12 września br. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Saczu odbyły się egzaminy kwalifikacyjne na 5. edycję Studium Folklorystycznego.
2 września komisja w składzie: Małgorzata Kalarus – Zastępca Dyrektora (przewodnicząca) oraz Maria Brylak-Załuska (etnograf), Wiesława Hazuka (choreograf), Jadwiga Adamczyk (muzyk) i Marta Smólczyńska (sekretarz) do grona studentów zakwalifikowała 29 osób.

Dla kandydatów, którzy z ważnych powodów nie mogli stawić się na egzaminie w dniu 2 września - a swoją nieobecność zgłosili i usprawiedliwili we wcześniejszym piśmie skierowanym do Dyrektora Antoniego Malczaka - ustalono drugi termin egzaminu wstępnego na dzień 12 września. 

Komisja egzaminacyjna powołana przez Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ: Małgorzata Kalarus – Zastępca Dyrektora (przewodnicząca) oraz Maria Brylak-Załuska (etnograf), Jadwiga Adamczyk (muzyk), Marek Harbaczewski(choreograf) i Marta Smólczyńska (sekretarz), sprawdziła orientację w dziedzinie kultury ludowej kandydatów, ich umiejętności rytmiczno-taneczne oraz predyspozycję i motywację do prowadzenia zespołu regionalnego.

Jej decyzją w gronie Słuchaczy 5. Studium Folklorystycznego znalazło się ostatecznie 35 osób.  

Pełna Lista Kandydatów (w kolejności alfabetycznej):
1. Bogusław Banaś
2. Wiesława Boruta
3. Magdalena Bulanda
4. Katarzyna Chodoń
5. Andrzej Ciężadlik
6. Agnieszka Curzydło-Podgórny
7. Paweł Dąbrowski
8. Maciej Dziubas
9. Karolina Fic
10. Patryk Grzędziak
11. Teresa Gut-Siuty
12. Krzysztof Kosecki
13. Michał Kowal
14. Tobiasz Krzysztof
15. Halina Machel-Gaura
16. Dorota Marek
17. Alicja Masny
18. Joanna Michalik
19. Agata Mika
20. Zofia Mikołajczyk
21. Anna Olesińska
22. Katarzyna Pazgan
23. Karolina Piechówka
24. Paulina Pochroń
25. Katarzyna Słabaś
26. Paulina Sobol
27. Mariusz Solarz
28. Zofia Sowa
29. Anna Stanuch
30. Anna Surówka
31. Mateusz Szczurek
32. Grzegorz Tokarczyk
33. Patrycja Wojtarowicz
34. Aleksandra Zoń
35. Monika Zych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.