Pracownicy - Sekcja Muzyki i Teatru | Oddział Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Mira Wiktorowska

tel. +48 18 448 26 30

e-mail: m.wiktorowskamcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. upowszechniania muzyki i teatru – kierownik Sekcji Muzyki i Teatru

Agata Łopalewska

tel. +48 18 534 06 62

e-mail: a.lopalewskamcksokol.pl

Stanowisko

Koordynator dostępności; pełnomocnik Dyrektora ds. wdrażania programów dla osób z niepełnosprawnościami

Katarzyna Kożuch

tel. +48 18 448 26 51

e-mail: k.kozuchmcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. upowszechniania muzyki i teatru