Pracownicy - Samodzielne stanowiska

Agata Łopalewska

tel. +48 18 534 06 62

e-mail: a.lopalewskamcksokol.pl

Stanowisko

Samodzielne stanowisko ds. wdrażania programów dla osób z niepełnosprawnościami

Marek Rogóz

tel. + 48 600 89 68 68

e-mail: iodmcksokol.pl

Stanowisko

Inspektor Ochrony Danych

Andrzej Turski

tel. +48 18 448 26 15

e-mail: -

Stanowisko

Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego (p.poż.)

Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej (o.c)