Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Spotkanie przy albumach u Górali Ochotnickich

11 marca 2022 - 28 zdjęć
11 marca odbyła się kolejna promocja wydanych przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ albumów „Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej”. Tym razem spotkaliśmy się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej, by zaprezentować VII tom wydawnictwa poświęcony strojom górali z Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej oraz Tylmanowej.
Gospodarzem wydarzenia była Gmina Ochotnica Dolna, którą reprezentowali: Wójt Gminy Tadeusz Królczyk oraz Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej Aneta Wolańska. W imieniu wydawcy albumów w wydarzeniu wziął udział Piotr Gąsienica – Wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. W spotkaniu uczestniczyli również miejscowi radni i sołtysowie, dyrektorzy szkół i bibliotek oraz przedstawiciele działających prężnie na tym terenie trzech oddziałów Związku Podhalan.

Gościem specjalnym spotkania była Katarzyna Fiedler, autorka części VII tomu poświęconej strojom Górali Ochotnickich. Przybliżyła ona zgromadzonym zawartość publikacji, opowiedziała o szczegółach badań terenowych i kwerend muzealnych oraz najbardziej charakterystycznych cechach wyróżniających strój ochotnickich górali. O kulisach pracy nad całością wydawnictwa opowiedzieli: Piotr Gąsienica – Wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, a także koordynator projektu Małopolska Źródłem Tradycji, w ramach którego powstało wydawnictwo oraz redaktor prowadząca serii Monika Kurzeja z Sekcji Dziedzictwa Kulturowego MCK SOKÓŁ.

Wicedyrektor Piotr Gąsienica w imieniu wydawcy przekazał komplety albumów biorącym udział w spotkaniu przedstawicielom lokalnych władz, szkół, bibliotek oraz organizacji działających na polu kultury.

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbała kapela góralska z Ochotnicy Górnej.

"Krakowiacy, Lachy, Górale - stroje wsi małopolskiej" to wydawnictwo ukazujące urodę, bogactwo i różnorodność tradycyjnych, świątecznych strojów oraz codziennych ubiorów chłopskich noszonych niegdyś w małopolskich wsiach od Krakowa po Zakopane, od Zawoi po Gorlice. Składający się z dziesięciu tomów album jest efektem realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu projektu badawczo-dokumentacyjnego pod nazwą Małopolska Źródłem Tradycji, finansowanego z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Więcej informacji o wydawnictwie >>