Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Posiady Teatralne na Orawie 2022

6 marca 2022 - 2 filmy, 338 zdjęć
Posiady Teatralne odbyły się w dniach 4 - 6 marca 2022 w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem Komisji Artystycznej.
Komisja Artystyczna w składzie:
 • Anna Lenczewska – aktorka, Kraków
 • Jan Zdziarski – instruktor teatralny, wiceprezes Towarzystwa Kultury Teatralnej, Warszawa
 • Benedykt Kafel – etnograf, Nowy Sącz
 • Janusz Michalik – animator teatralny, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
po obejrzeniu 16 grup  z 7 powiatów woj. małopolskiego w tym: chrzanowski (3), gorlicki (1), krakowski (2) , limanowski (1), myślenicki (3) , nowotarski (4), tatrzański (2), a także gruntownej ocenie w trakcie przeprowadzonych rozmów warsztatowych z realizatorami i instruktorami, postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

GRAND PRIX POSIADÓW TEATRALNYCH na Orawie oraz nagrodę pieniężną w kwocie 3.000,00 zł i pamiątkowy dyplom za spektakl pt. TATRZAŃSKA BAŚŃ w reż. Bernarda Popko, Bartłomieja Koszarka Regionalnemu Zespołowi Teatralnemu im. Józefa Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej pow. tatrzański.

W KATEGORII – sztuki gwarowe i adaptacja klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych
 • I miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 2.000,00 zł i pamiątkowy dyplom za spektakl CHORY NA WONDZIORY w reż. Marii Wnęk, Zespołowi Regionalnemu ZIELONY JAWOR z Krempach, pow. nowotarski
 • II miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1.500,00 zł i pamiątkowe dyplomy za spektakl SIEPRAWSKA MEDYCYNA - LEPSZY KOWOL NIZLI BABSKIE GADANIE w reż. Natalii Postrzech, Grupie Folklorystycznej SIEPRAWIANIE, pow. myślenicki
 • III miejsca oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1.200,00 zł i pamiątkowy dyplom za spektakl JES NA TO LYK w reż. Józefa Tokarczyka, Zespołowi Regionalnemu SPOD KICEK z Mordarki, pow. limanowski
 • wyróżnienia oraz pamiątkowy dyplom otrzymuje spektakl SEN BACY w reż. Roberta Kowalczyka Orawska Grupa Teatralna im. dra Emila Kowalczyka  z Lipnicy Wielkiej, pow. nowotarski

W KATEGORII – inscenizacja tekstów literackich (dowolna forma prezentacji scenicznej)
 • I miejsce nie przyznano
 • II miejsce ex eqwo oraz równorzędne nagrody pieniężne w kwocie po 1.500,00 zł i pamiątkowe dyplomy za spektakle:
  SZABLĄ I SERCEM w reż. Marcina Kobierskiego i Rafała Sadowskiego Teatru Ludowego TRADYCJA Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Ludowej Gminy Alwernia z Okleśnej, pow. chrzanowski
  KAMIEŃ NA KAMIENIU część II w reż. Andrzeja Roga Grupy Teatralnej WRZĄSOWICE z Wrząsowic, pow. krakowski
 • III miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1.200,00 zł i pamiątkowy dyplomy za spektakl ROMEO I JULIA w reż. Marcina Kobierskiego Koła Teatralnego STASZIC z Chrzanowa, pow. chrzanowski
 • Wyróżnienia w postaci dyplomu przyznano: za spektakl PAN JOWIALSKI w reż. Małgorzaty Tarsa Zespołu Teatralnego Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej, pow. gorlicki oraz za spektakl TAKI WSTYD w reż. Joanny Juras Amatorskiego Zespołu Teatralnego z Wiśniowej, pow. myślenicki 

Specjalne wyróżnienie pozaregulaminowe:
 • Zespół Regionalny GÓALSKO BRAĆ z Łopusznej, pow. Nowotarski
 • Za spektakl JYNDRUSIOWE GUSŁA w reż. Mateusza Buły

Dyplom uczestnictwa otrzymują:
 • TEATR po LATACH ze Świątnik Górnych, pow. krakowski
 • Amatorski Teatr KROKUSY z Podszkla, pow. nowotarski
 • Zespół Regionalny PODHALE - grupa spiska z Jurgowa pow. tatrzański
 • Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła ze Skomielnej Białej, pow. myślenicki
 • Teatr RETRO z Chrzanowa, pow. chrzanowski 

Ponadto komisja artystyczna rekomenduje do udziału w 37. Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej (9 -10 lipca br.) spektakle:
 • TATRZAŃSKA BAŚŃ w reż. Bernarda Popko, Bartłomieja Koszarka Regionalnego Zespołu Teatralnego im. Józefa Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej pow. tatrzański
 • CHORY NA WONDZIORY w reż. Marii Wnęk Zespołu Regionalnego ZIELONY JAWOR z Krempach, pow. nowotarski
 • SZABLĄ I SERCEM w reż. Marcina Kobierskiego i Rafała Sadowskiego Teatru Ludowego TRADYCJA Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Ludowej Gminy Alwernia z Okleśnej, pow. chrzanowski
 • KAMIEŃ NA KAMIENIU część II w reż. Andrzeja Roga Grupy Teatralnej WRZĄSOWICE z Wrząsowic, pow. krakowski
Autorem nagrody GRAND PRIX w postaci rzeźby ORAWY jest artysta plastyk Magdalena Kotkowska z Nowego Sącza.

Pełna treść protokołu poniżej: