Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Podpisanie porozumienia z Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju

20 lipca 2021 - 7 Zdjęć
W dniu 15 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ Andrzej Zarych oraz dyrektor Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju Julia Dubec-Dudycz podpisali porozumienie w zakresie promocji kultury.
W wydarzeniu wzięli również udział zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Tomasz Kosecki, radna Województwa Małopolskiego, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska oraz zastępca burmistrza Krynicy-Zdroju Paweł Maślana.

Współpraca będzie obejmować m.in. organizację wydarzeń, koncertów, widowisk i spektakli, dokumentowanie i archiwizację wydarzeń i zjawisk kultury, wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne oraz tworzenie międzynarodowych i ponadregionalnych platform współpracy.