Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
w Bukowinie Tatrzańskiej 2023

18 września 2023 - 106 zdjęć
W dniach 16–17 września w Bukowiańskim Centrum Kultury DOM LUDOWY odbył się finał 38. Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych.
Komisja Artystyczna w składzie: Andrzej Franczyk – aktor, Teatr Ludowy Kraków – Nowa Huta, Benedykt Kafel – etnograf, folklorysta, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF, Nowy Sącz, Jan Zdziarski – instruktor teatralny, wiceprezes Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie obejrzała 11 przedstawień: 3 z województwa podkarpackiego (z pow. leżajskiego, łańcuckiego, sanockiego), 8 z województwa małopolskiego (z pow. chrzanowskiego, krakowskiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego).

Tegoroczny przegląd był bardzo wyrównany pod względem poziomu artystycznego, co bardzo cieszy, a jednocześnie postawiło przed Radą Artystyczną trudne zadanie wyboru najciekawszych widowisk na Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. Przed Komisją zaprezentowano sześć przedstawień o charakterze obrzędowo-obyczajowym. Wśród nich jedno dotyczyło zwyczajów związanych z pracą, a było to „Miodobranie”. Cztery ukazywały różne fragmenty obrzędu weselnego od „Zmówin”, „Zrękowin”, poprzez „Oczepiny” i próbę ukazania całości „Wesela”. W wyżej wskazanych widowiskach pojawił się temat bardzo rzadko prezentowany na scenie, dotyczący smutnej strony ludzkiej egzystencji – „Pogrzebowiny”. Warta podkreślenia jest staranność realizacyjna, ubiory i stroje, sprawność aktorska wykonawców w tych widowiskach, a także dobra gwara.

Zaprezentowano również dwa spektakle o charakterze dramatycznym, była to część II „Dziadów” Adama Mickiewicza oraz „Podróż do krainy cieni, czyli pocztówki ze starego Chrzanowa”, którego scenariusz został napisany na podstawie książki Ilony Dworak-Cousin o tym samym tytule. Program Sejmiku dopełniły przedstawiania mające charakter obrazków teatralnych, których temat był związany z życiem wsi, wśród nich „Gąś świontegło Morcina”, „Miłość Hanusi” i „Zoraza we wsi”.

Komisja Artystyczna zwróciła uwagę na liczniejszy udział zespołów spoza województwa małopolskiego, niż w latach poprzednich. Doceniła pasję teatralną w zespołach wielopokoleniowych, gdzie tradycja teatru wiejskiego przekazywana jest młodym adeptom. Fakt ten napawa nadzieją na przyszłość, gdyż teatry wiejskie nie tylko przywracają pamięć o zwyczajach i obrzędach ludowych, ale też komentują współczesną rzeczywistość zachowując język regionalny, co jest szczególnie cenne dla ciągłości dziedzictwa kulturowego.

Komisja Artystyczna 38. Sejmiku w Bukowinie Tatrzańskiej zarekomendowała do udziału w Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie następujące spektakle:

  1. ZMÓWINY, reż. Jerzy Nieć
    Zespół Regionalny PODEGRODZIE z Podegrodzia, pow. nowosądecki
  2. DZIADY część II, reż. Andrzej Róg
    Grupa Teatralna WRZĄSOWICE z Wrząsowic, pow. krakowski

Jako grupę rezerwową komisja rekomenduje:
  • POGRZEBOWINY, reż. Maria Waniczek
    Zespół Regionalny CZARDASZ z Niedzicy, pow. nowotarski

Członkowie jury pogratulowali wszystkim twórcom zaangażowania i pasji, która przynosi radość i satysfakcję nie tylko wykonawcom, ale i widzom. Wszystkie zespoły, które brały udział w Sejmiku otrzymały pamiątkowe dyplomy (zaprojektowane i wykonane przez Pana Franciszka Palkę) ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz ciupagi ufundowane przez Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej.

Współorganizatorom Sejmiku byli Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej. Instytucjom za wsparcie finansowe, sprawność organizacyjną i stworzenie znakomitej atmosfery umożliwiającej zespołom jak najlepszą prezentację przywiezionych przedstawień podziękowała Komisja Artystyczna.