Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

LIMANOWSKA SŁAZA 2023

20 listopada 2023 - 342 zdjęcia
Całe pięć dni, od 15 do 19 listopada, trwał w tym roku w Limanowej 49. Festiwal Folklorystyczny LIMANOWSKA SŁAZA. Spośród wszystkich uczestników wydarzenia wyłoniono laureatów, a najważniejszą nagrodę – Grand Prix otrzymał zespół ŚWARNI ŁOJCE z Sadku-Kostrzy.
Przyznana została również Nagroda Specjalna im. Jerzego Obrzuta „Za wierność wobec tradycji” – zdobył ją Zespół Regionalny SŁOPNICZANIE ze Słopnic.

Komisja Konsultantów w składzie: dr Bożena Lewandowska, Michalina Wojtas, Jadwiga Adamczyk, dr Artur Czesak, Benedykt Kafel obejrzała i oceniła łącznie 118 punktów programu, w których zaprezentowało się 941 osób. Pełen wykaz nagród znajduje się w protokole.

Poniżej przytaczamy fragment protokołu:

„Festiwal Folklorystyczny LIMANOWSKA SŁAZA to przedsięwzięcie wyjątkowe, które od kilkudziesięciu lat skutecznie aktywizuje cały ruch folklorystyczny z kilku subregionów lachowskich i góralskich w ramach jednego powiatu limanowskiego. Wieloletnie zmagania konkursowe oraz wysiłek włożony w różnorakie szkolenia i doskonalenia przy okazji tego projektu nie tylko ożywiły ten ruch, ale rozbudziły spore nim zainteresowanie. Powiększające się z roku na rok grono uczestników festiwalu oraz utrzymujący się od kilku lat wysoki poziom merytoryczno-artystyczny konkursu to widoczny owoc tego wysiłku. Cieszy nas również dążenie młodych uczestników Słazy do sięgania zarówno w warstwie repertuarowej, jak i manierze wykonawczej do źródeł swoich ojców i dziadów, którzy uczestniczyli w pierwszych edycjach tego festiwalu, a także podejmowanie kwerend w różnorakich zbiorach archiwalnych. Daje to gwarancję przetrwania tradycji kulturowych Ziemi Limanowskiej.”

Organizatorem wydarzenia jest Limanowski Dom Kultury, a jego współorganizatorem Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.