Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

„...gdy rzeczy trwają, my szukamy trwania” | Aldona Mickiewicz

16 lutego 2024 - 28 zdjęć
W czwartek 15 lutego 2024 roku w Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ odbył się wernisaż wystawy Aldony Mickiewicz.
Frekwencja gości zdecydowanie dopisała - nie mogło być inaczej! Pierwszy raz w Nowym Sączu prezentowana jest sztuka tej wybitnej malarki. To wydarzenie bardzo ważne dla naszej galerii, jak i całego środowiska kulturalnego naszego miasta.

Wernisaż otworzyła kierowniczka Galerii BWA SOKÓŁ Urszula Modliborek, kilka słów od siebie dodał profesor Andrzej Szarek, a następnie z żywym zainteresowaniem publiczność wysłuchała wypowiedzi samej artystki, która nawiązała do tytułu wystawy:

"...gdy rzeczy trwają, my szukamy trwania"

- cytatu z wiersza Rainera Marii Rilkego, poety bardzo bliskiego sercu Aldony Mickiewicz, z którym czuje ona szczególne pokrewieństwo w odbiorze świata.

Wystawę będzie można oglądać do 24 marca 2024 roku.