Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

FINAŁ 2. KONKURSU „PIĘKNO MAŁOPOLSKI – SŁOWEM OPISANE”

30 maja 2022 - 110 zdjęć
W piątkowe popołudnie i wieczór 27 maja, w wypełnionej po brzegi publicznością sali im. R. Sichrawy Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, miał miejsce uroczysty Finał drugiej edycji Konkursu Literackiego „PIĘKNO MAŁOPOLSKI – SŁOWEM OPISANE”, pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego.
Laureaci konkursu, którzy wraz ze swoimi rodzinami, opiekunami i przyjaciółmi przybyli do SOKOŁA ze wszystkich regionów naszego województwa, zostali nagrodzeni spośród 190 autorów, którzy przesłali na konkurs w sumie 305 utworów (w tym: 218 wierszy i 87 form prozatorskich).

Finałową Galę poprzedziły warsztaty literackie z udziałem uczestników konkursu, które profesjonalnie poprowadzili: Wanda Łomnicka-Dulak (poetka, regionalistka, autorka Słownika Gwary Górali Nadpopradzkich) i prof. Wojciech Kudyba (poeta, prozaik, krytyk, historyk literatury – przewodniczący Jury Konkursu).

Na wieczornej uroczystości, w imieniu Organizatora tego wydarzenia, serdecznie powitał wszystkich miłośników słowa Zastępca Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu – Pan Piotr Gąsienica. Następnie głos zabrała Pani Lidia Jagiełka-Różańska – Dyrektor Departamentu Generalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na to, że to już drugi rok ogromnego zainteresowania konkursem, co świadczy o potrzebie organizacji tego wydarzenia w województwie, będącego świadectwem niezwykłej wrażliwości Małopolan na piękno ich małych ojczyzn.

Po części oficjalnej przyszedł czas, by kameralną sceną zawładnęły SŁOWA. Zarówno mówione gwarą przez samych laureatów konkursu, jak i czytane językiem literackim przez aktorów Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego: Monikę Ślepiak, Iwonę Znamirowską, Olgę Jarzębiak, Mieczysława Filipczyka, Janusza Michalika i Irenę Michalską (która także muzyczną klamrą spięła całość Gali, śpiewając m. in. premierowo jeden z rzadko wykonywanych utworów Agnieszki Osieckiej, z muzyką Juliusza Loranca – liryczno-kameralny „Sącz bez Ciebie”). Fragmenty recytowanych utworów literackich, autorstwa laureatów konkursu, udanie wpisały się w ceremoniał wręczania przez Panią Lidię Jagiełkę-Różańską oraz Panów – Piotra Gąsienicę i Wojciecha Kudybę – dyplomów, nagród, wyróżnień i upominków, ufundowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Organizatora Konkursu – MCK SOKÓŁ. Prowadzący ze swadą i delikatną dozą humoru Finałową Galę – Janusz Michalik zaprezentował także pięknie wydany Almanach z utworami laureatów pierwszej jego edycji z 2021 roku, obiecując jednocześnie, że kolejny almanach (z nagrodzonymi i wyróżnionymi utworami z tego roku) ukaże się za kilka miesięcy, przed finałem przyszłorocznego 3. Konkursu Literackiego „PIĘKNO MAŁOPOLSKI – SŁOWEM OPISANE”. Już teraz zachęcamy do udziału w nim wszystkich miłośników słowa pisanego!

Finałową Galę Konkursu Literackiego ujął w kadrach swoich fotografii – Kamil Bańkowski.

Pełny protokół konkursowy i komentarz jury do pobrania: