Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

DRUZBACKA 2023

15 maja 2023 - 15 filmów, 281 zdjęć
40. Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych DRUZBACKA odbył się w dniach 10 - 14 maja w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem.
DRUZBACKA to najstarszy i o największym zasięgu przegląd w regionie, który od wielu lat cieszy się ogromną popularnością. Jego początki sięgają roku 1980. Podstawowym założeniem programowym konkursu było i jest ratowanie ludowej tradycji muzycznej z zachowaniem wszystkich tradycyjnych cech stylistycznych w muzyce, śpiewie.

Komisja w składzie: Anna Borucka-Szotkowska – etnomuzykolog, Jadwiga Adamczyk – muzyk, MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, Artur Czesak – językoznawca oraz Benedykt Kafel – etnograf, po przesłuchaniu i gruntownej ocenie 161 prezentacji konkursowych, których wykonawcy pochodzili z czterech powiatów województwa małopolskiego (gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, suskiego) oraz z województwa podkarpackiego (powiat jasielski), w tym:
  • 34 muzyk (22 dorosłych, 8 młodzieżowych i 4 dziecięcych),
  • 50 instrumentalistów (15 dorosłych, 12 młodzieżowych, 23 dziecięcych),
  • 28 grup śpiewaczych dorosłych,
  • 29 śpiewaków solistów (18 dorosłych, 5 młodzieżowych, 6 dziecięcych),
  • 11 mistrzów z uczniami,
  • 9 punktów programu z kategorii drużbów i starostów weselnych
nagrody główne przyznała: MUZYCE TOBIASZA KRZYSZTOFA  z Mszany Górnej („Złote Basy” w Konkursie Muzyk Ludowych), Jakubowi Drabikowi z Kamienicy („Złote Skrzypce” w Konkursie Instrumentalistów”), męskiej grupie śpiewaczej PODEGRODZCY CHŁOPCY z Podegrodzia („Złoty Słowik” w Konkursie Grup Śpiewaczych), Magdalenie Dudek z Makowicy („Złoty Słowik” w Konkursie Śpiewu Solowego), Eugeniuszowi Koperze z Brzysk z uczennicą Justyną Piętą („Złoty Listek” w Konkursie Mistrz i Uczeń), Rafałowi Kasieczce z Klęczan („Złota Siekierka” w Konkursie Drużbów oraz Mowy Starosty Weselnego).

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Pełna treść protokołu do pobrania poniżej.

Wydarzenie uświetnili swą obecnością: Jan Duda, Arkadiusz Mularczyk, Urszula Nowogórski – posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Lidia Jagiełka-Różańska - dyrektor Departamentu Generalnego UMWM, Roman Potoniec - przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego, Marek Kwiatkowski - Starosta Nowosądecki, Bożena Mynarek - dyrektor wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Stanisław Banach - Wójt Gminy Podegrodzie, Józef Kotarba - przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie, Krzysztof Bodziony - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, Andrzej Zarych - dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.