Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

12. Narodowe Czytanie w nowosądeckim SOKOLE

11 września 2023 - 66 zdjęć
W piątkowe popołudnie 8 września br. na dziedzińcu Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.
Tym razem czytano fragmenty jednego z kanonów polskiej literatury – powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Spotkaliśmy się z rodzinami  Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchaliśmy ich rozmów o Polsce, ale też codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Odkrywaliśmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnieliśmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci.

Kilkadziesiąt wybranych fragmentów „Nad Niemnem” pięknie zinterpretowali sądeccy parlamentarzyści, radni Sejmiku i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, samorządowcy z powiatu nowosądeckiego, przedstawiciele wojewódzkich i miejskich instytucji kulturalnych i oświatowych oraz mediów, aktorzy i sympatycy nowosądeckich teatrów – Robotniczego im. B. Barbackiego, NSA i Towarzystwa Dramatycznego  oraz dyrekcja i pracownicy  organizatora wydarzenia, czyli MCK SOKÓŁ.  Teksty z powieści Elizy Orzeszkowej przeczytali – panie: Ewa Banaś, Barbara Bartuś, Małgorzata Broda, Monika Bulińska, Kinga Dobosz, Lidia Jagiełka-Różańska, Bożena Jawor,  Aleksandra Jurek-Szewczyk, Dorota Kaczmarczyk, Katarzyna Kaczmarczyk, Ewa Korwin, Agnieszka Małecka, Alina Marek, Anna Mikosz,  Marta Mordarska, Anna Paluch, Dominika Rola, Beata Szczypuła, Kamila Świerczek, Anna Totoń i Monika Zagórowska oraz panowie: Jakub Bulzak, Filip Drożdż, Piotr Gąsienica, Czarek Kmiecik, Zbigniew Kukla, Jerzy Michalak, Janusz Michalik, Jacek Lelek, Witold Szewczyk, Sławomir Wrona i Andrzej Zarych.

Kolejna 13. edycja Narodowego Czytania na początku września 2024 r.