Pracownicy - Dział Marketingu i Promocji

Ewa Mrózek

tel. +48 18 448 26 52

e-mail: e.mrozekmcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Marketingu i Promocji

Główny specjalista ds. marketingu

Anita Serafin

tel. +48 18 448 26 53

e-mail: a.serafinmcksokol.pl

Stanowisko

Zastępca kierownika Działu Marketingu i Promocji

Starszy specjalista ds. marketingu i promocji