Pracownicy - Sekcja Marketingu i Promocji | Dział Animacji i Promocji

Ewa Mrózek

tel. +48 18 448 26 52

e-mail: e.mrozekmcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Animacji i Promocji; Kierownik Sekcji Marketingu i Promocji - Główny specjalista ds. marketingu

Anita Serafin

tel. +48 18 448 26 53

e-mail: a.serafinmcksokol.pl

Stanowisko

Zastępca kierownika Sekcji Marketingu i Promocji - Starszy specjalista ds. marketingu, promocji

Agnieszka Chronowska

tel. +48 18 448 26 39

e-mail: a.chronowskamcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. mediów społecznościowych

Joanna Raczek-Baran

tel. +48 18 448 26 36

e-mail: j.raczekmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. grafiki i poligrafii

Alicja Stolarczyk

tel. +48 18 448 26 40

e-mail: a.stolarczykmcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. marketingu, promocji i reklamy

Klaudia Tokarczyk

tel. +48 18 534 06 60

e-mail: k.tokarczykmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. sponsoringu, marketingu i promocji

Małgorzata Wojdylak-Ogorzały

tel. +48 18 448 26 40

e-mail: m.wojdylakmcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. marketingu, promocji i reklamy