TEATRALNE LUSTRA - Konfrontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży

Edukacja Teatr
TEATRALNE LUSTRA to projekt teatralno-edukacyjny, którego celem jest prezentacja dokonań teatrów dziecięcych i młodzieżowych z subregionu tarnowskiego, promocja i wspieranie teatralnej twórczości dzieci i młodzieży, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej oraz doskonalenie warsztatu instruktora teatralnego.
Wszystkie przedstawienia teatralne ocenia Zespół Konsultantów, który przyzna nagrody i wyróżnienia oraz Nagrodę Główną DIAMENTOWE LUSTRO za poszukiwanie nowatorskich form wyrazu w teatrze oraz nominuje zespoły teatralne do udziału w finale Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK w Nowym Sączu.

Teatralne Lustra 2022

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Brzesku organizują w dniach 11 - 12 maja 2022 roku w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym im. Jana Pawła II w Brzesku (pl. Targowy 10) 10. Konfrontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA.

Najbliższe wydarzenia z tego cyklu

Dwie dziewczynki w strojach księżniczek na scenie
Teatr Przegląd

10. KONFRONTACJE TEATRÓW DZIECI I MŁODZIEŻY TEATRALNE LUSTRA

11 - 12 maja 2022

Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne im. Jana Pawła II w Brzesku