Teatr Polska

Teatr
Program realizowany od 2009 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Jego celem jest ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny. Popularyzuje on sztukę teatralną oraz działa na rzecz niwelowania barier ekonomicznych w dostępie do teatru, szczególnie w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków teatralnych.

Teatr Polska 2023

Podczas jubileuszowej, 15. edycji programu TEATR POLSKA, w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ zobaczymy trzy spektakle: SYMULATOR w wykonaniu aktorów z Białostockiego Teatru Lalek, SĘDZIOWIE Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie oraz ARCADIA Teatru KTO z Krakowa. Na pierwszy z nich, 22 listopada, zapraszamy szczególnie młodzież.
Dowiedz się więcej