„Góralskie śpiywanie” w Powiecie Tatrzańskim

W dniu 23 marca (wtorek) zostały podpisane porozumienia pomiędzy Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu, Tatrzańską Agencją Rozwoju, Promocji i Kultury a Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ. Motywem podjęcia tej współpracy jest zorganizowanie 1. edycji Konkursu Śpiewaków Ludowych „Góralskie śpiywanie”, który wyłoni reprezentantów na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
Do o udziału w przeglądzie, Tatrzańska Agencja serdecznie zaprasza śpiewaków solistów, mistrzów z uczniami, ale też grupy śpiewacze z terenu Powiatu  Tatrzańskiego obejmującego Gminy: Zakopane, Kościelisko, Bukowina Tatrzańska, Poronin, Biały Dunajec.  Celem konkursu „Góralskie śpiywanie” jest kultywowanie oraz popularyzacja tradycji śpiewu ludowego, autentycznego repertuaru i stylu wykonawczego, a także dokumentacja bogactwa muzycznego górskich grup etnograficznych.

W konkursie brać udział mogą jedynie osoby pełnoletnie, wyjątek stanowi kategoria mistrz i uczeń. Uczestników prosi się o przygotowanie nagrania wideofonicznego własnej prezentacji i przesłanie zarejestrowanego filmu wraz z wypełnioną kartą  w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2021r.

Występy oceni specjalnie powołana w tym celu Komisja Artystyczna. Ocenie podlegać będą przede wszystkim: dobór melodii i tekstów gwarowych zgodnych z tradycją regionu, zachowanie właściwego stylu wykonawczego, zróżnicowanie repertuarowe, czystość brzmienia, ogólny wyraz artystyczny, a także tradycyjny strój.

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury będzie oczekiwać zgłoszeń na konkurs od 23 marca do 18 kwietnia 2021 r. Wyniki zostaną opublikowane 26 kwietnia 2021 r.

Szczegóły konkursu na stronie Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury.

Podpisanie porozumienia z Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu

Podpisanie porozumienia z Tatrzańską Agencją Rozwoju, Promocji i Kultury

Relacja TV Podhale