VI Studium Kapelmistrzowskie

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu realizuje VI edycję Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych. Dwuletnie Studium jest prowadzone w systemie zaocznym - w okresie 2019-2021.
Program nauczania (526 godzin – zajęcia indywidualne i w grupach) obejmuje przedmioty:
 • Zasady muzyki
 • Formy muzyczne
 • Kształcenie słuchu
 • Historia muzyki (z literaturą muzyczną) i instrumentoznawstwo
 • Instrument dęty
 • Fortepian
 • Instrumenty perkusyjne w orkiestrze dętej
 • Harmonia (z ćwiczeniami)
 • Kontrapunkt
 • Podstawy instrumentacji (z ćwiczeniami)
 • Praca z partyturą
 • Dyrygowanie
 • Metodyka pracy z orkiestrą
 • Orkiestra
 • Musztra paradna orkiestr dętych
 • Psychologia (wybrane zagadnienia)
 • Pedagogika (wybrane zagadnienia)
 • Zarządzanie kulturą
Po zakończeniu realizacji programu słuchacze posiadający wszystkie zaliczenia i zdane egzaminy roczne, przystępują do egzaminu końcowego.