VI Studium Kapelmistrzowskie

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu przystępuje do realizacji VI edycji Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych. Dwuletnie Studium prowadzone będzie systemem zaocznym - w okresie 2019-2021.
Program nauczania (526 godzin – zajęcia indywidualne i w grupach) obejmuje przedmioty:
 • Zasady muzyki
 • Formy muzyczne
 • Kształcenie słuchu
 • Historia muzyki (z literaturą muzyczną) i instrumentoznawstwo
 • Instrument dęty
 • Fortepian
 • Instrumenty perkusyjne w orkiestrze dętej
 • Harmonia (z ćwiczeniami)
 • Kontrapunkt
 • Podstawy instrumentacji (z ćwiczeniami)
 • Praca z partyturą
 • Dyrygowanie
 • Metodyka pracy z orkiestrą
 • Orkiestra
 • Musztra paradna orkiestr dętych
 • Psychologia (wybrane zagadnienia)
 • Pedagogika (wybrane zagadnienia)
 • Zarządzanie kulturą
Zajęcia odbywać się będą od października 2019 roku do czerwca 2021 roku 1 raz w miesiącu (piątek, sobota, niedziela) uzupełnione kilkudniową sesją w okresie letnim (sierpień).

Po zakończeniu realizacji programu słuchacze posiadający wszystkie zaliczenia i zdane egzaminy roczne, przystępują do egzaminu końcowego.