Wystawy planowane

Reprodukcja obrazu

Urszula Opałka

8 lutego - 17 marca 2019

Galeria SOKÓŁ

Wystawa indywidualna grafiki i malarstwa.

reprodukcja obrazu

O Krakowie - Postscriptum Multimedialny Międzynarodowy projekt artystyczny

15 lutego - 9 marca 2019

Galeria BWA JATKI

Wystawa prac plastycznych, dla których szeroko pojętą inspiracją twórczą jest Kraków, miasto z niepowtarzalnym pejzażem, kolorytem, klimatem, architekturą, kulturą i sztuką, niezwykłymi postaciami na przestrzeni dziejów. Kraków zapisany w artystycznej kreacji związanych z galerią artystów, którzy poznali miasto w trakcie współorganizowanych przez Galerię wespół ze Stowarzyszeniem Forum Innowacyjności Odin sympozjów artystyczno-naukowych i plenerów malarskich.