Wystawy planowane

Krzysztof Kuliś - Ogłoszenie

26 lutego 2020

Galeria BWA SOKÓŁ

Reprodukcja obrazu

STANISŁAW SACHA STAWIARSKI - malarstwo

20 marca - 10 kwietnia 2020

Galeria BWA JATKI

Wystawa prac autorstwa Stanisława Sachy Stawiarskiego. Organizowana we współpracy z Galerią BWA „U JAKSY” w Miechowie oraz Gminą Miasto Nowy Targ.

ko_LEKCJA

29 maja - 5 lipca 2020

Galeria BWA SOKÓŁ

Na wystawie zaprezentowano wybór prac nieżyjących artystów, którzy urodzili się w Nowym Sączu lub tylko spędzili tutaj swoje życie twórcze. Zbiór ten jest istotnym źródłem wiedzy o kondycji twórczej, preferencjach artystycznych, technologicznych i mentalnych ciekawej grupy artystów nowosądeckich pracujących w specyficznych warunkach środowiska oddalonego od głównych centrów kultury – a posiadających jednak własne aspiracje i specyfikę.