Instytucja

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - instytucja istniejąca od 1975 roku - do 1998 w województwie nowosądeckim jako Wojewódzki Ośrodek Kultury - a od 1999 jako samorządowa instytucja kultury, wyodrębniona pod względem prawnym i ekonomicznym, której organizatorem jest Województwo Małopolskie.
Nasze oddziały

Nasze oddziały

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ to nie tylko zabytkowy budynek Towarzystwa Gimnastycznego, w którym mieści się także Kino SOKÓŁ oraz Galeria Sztuki SOKÓŁ, ale również oddziały: Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, Galeria Sztuki BWA JATKI oraz Instytut Europa Karpat.
Statut

Statut

Uchwała nr XVI/206/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, instytucji kultury województwa małopolskiego.
budynek MCK SOKÓŁ nocą

Nasze gniazdo

Siedzibą Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ jest historyczny budynek Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Nowym Sączu, którego dzieje od momentu oddania do użytku 8 listopada 1892 r. związane były ściśle z historią miasta, regionu, z przemianami politycznymi kraju.
Strategia

Strategia rozwoju MCK SOKÓŁ na lata 2016 - 2022

Strategię opracował zespół redakcyjny z udziałem Zespołu Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Firmy BUK INVEST Sp. z o.o. w Krakowie. Konsultację i nadzór merytoryczny sprawował Antoni Malczak – Dyrektor MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Stanowimy zespół ludzi, którym udało się przekształcić przeciętny, typowy dla połowy lat siedemdziesiątych XX wieku ośrodek kultury w jedną z najbardziej znaczących i prężnie rozwijających się instytucji w południowej Polsce.
Studium folklorystyczne, fot. archiwum MCK SOKÓŁ, 2019

My w Małopolsce

Nasza obecność w Małopolsce to głównie działania związane ze strategią rozwoju województwa małopolskiego, mające ogromne znaczenie w zachowaniu i rozwijaniu dziedzictwa kulturowego regionu.
Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ w Nowym Sączu. Przełom XIX i XX wieku.

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ

Powstało w 1867 roku we Lwowie. Tam też - korzystając z tolerancyjnej polityki austriackiego zaborcy - mieścił się Główny Zarząd „Sokoła”, zwany „Macierzą”. Formalnie „Sokół” był stowarzyszeniem sportowym, z przewagą dyscyplin gimnastycznych. Ale głównym zadaniem „Sokoła”, preferowanym jakby na konspiracyjnym marginesie, była praca społeczno-wychowawcza o silnym zabarwieniu patriotycznym i religijnym.
Partnerzy

Nasi partnerzy

Nasz zespół stanowi grupa około siedemdziesięciu osób. Od kilkudziesięciu lat pracujemy pod przewodnictwem dyrektora Antoniego Malczaka - pomysłodawcy i animatora szeregu przedsięwzięć artystycznych, inicjatora przebudowy sokolni, prezesa Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ.
Misja

Nasza misja

Naszą misję odzwierciedlają cztery główne kierunki działań: ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, inspiracja aktywnych form udziału w kulturze, kształtowanie kompetencji kulturowej, promocja dziedzictwa Małopolski w kontekście kulturowym Karpat.
stare książki

Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

Regulamin korzystania z nagrań audiowizualnych, fonograficznych, dokumentacji fotograficznej, materiałów etnograficznych zwanych dalej ARCHIWUM oraz zbiorów bibliotecznych, znajdujących się w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.