Historia

Jako instytucja regionalna (Wojewódzki Ośrodek Kultury dla województwa nowosądeckiego) powstaliśmy w 1975 roku w wyniku ówczesnej reformy administracyjnej państwa.
Centrum naszego zainteresowania stał się region - otoczony malowniczymi pejzażami, przepełniony bogactwem kultury żyjących tu kilkunastu grup etnograficznych i mniejszości narodowych.

Ozdobiony drewnianą architekturą kościołów i cerkiewek, naszpikowany przydrożnymi kapliczkami. Rozbrzmiewający dźwiękami ludowej muzyki i tańca, zadziwiający żywotnością dawnego obyczaju... Każdego dnia na tym kawałku ziemi tysiące osób uprawia swoje małe poletko kultury, uczestnicząc w zajęciach zespołów regionalnych, teatralnych, grając w orkiestrach dętych, malując, rzeźbiąc... W tym bogactwie twórczej energii regionu dostrzegliśmy szansę naszego rozwoju. A jednocześnie sami zapragnęliśmy stać się dla niego szansą - szansą jego dalszego rozwoju...


Kalendarium MCK SOKÓŁ 1975-2020

Z okazji obchodzonego w 2020 roku jubileuszu 45-lecia działalności Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ ukazała się publikacja, autorstwa Marzanny Raińskiej, prezentująca w formie kalendarium najważniejsze wydarzenia z historii MCK. Wydawnictwo dostępne jest w wersji cyfrowej - tutaj.
2010

Oddanie do użytku Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Oddanie do użytku Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ i rozpoczęcie działalności od wernisażu wystawy prac Władysława Hasiora. Jest to pierwszy na Sądecczyźnie obiekt projektowany z myślą o działalności wystawienniczej. Swoje miejsce znalazło w nim Biuro Wystaw Artystycznych – od 1 stycznia 2010 oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ.
2010

Połączenie z Małopolskim Biurem Wystaw Artystycznych

W wyniku przekształcenia w strukturze MCK SOKÓŁ utworzony został oddział pn. "Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria NA BURSZTYNOWYM SZLAKU". Docelowo oddział znajdzie swoje miejsce w budowanym obok MCK SOKÓŁ nowym obiekcie.
2004

Oddanie budynku SOKOŁA jako siedziby MCK SOKÓŁ

Oddanie do użytku znacznie rozbudowanego i zmodernizowanego budynku SOKOŁA jako siedziby Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, następcy prawnego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. Budynek posiadający przestronne sale koncertowe i teatralne, wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt oraz instrumenty koncertowe najwyższej klasy, stał się ponownie centrum życia kulturalnego Sądecczyzny oraz wizytówką miasta. Rocznie budynek odwiedza ok. 200 tys. osób.
1993

Przywrócenie historycznej nazwy budynku SOKOŁA

Po kilkumiesięcznym remoncie zabezpieczającym, Wojewódzki Ośrodek Kultury (obecnie MCK SOKÓŁ) oddaje do użytku salę w budynku SOKOŁA. Na tympanon powraca – po 54 latach – rzeźba sokoła i historyczna nazwa budynku oraz kina SOKÓŁ. Rozpoczyna się proces przywracania pamięci o dokonaniach Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ.
1993

Przejęcie budynku SOKOŁA

Wojewódzki Ośrodek Kultury przejmuje od Prezydenta Miasta budynek SOKOŁA (wówczas kino Podhale). Obiekt jest w stanie śmierci technicznej. Rozpoczyna się wieloletnia walka o przywrócenie do życia jednej z najbardziej znaczących i jednocześnie reprezentacyjnych budowli Nowego Sącza.
1992

I Międzynarodowy Festiwal ŚWIĘTO DZIECI GÓR

Rozpoczyna się I Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR. Określana mianem najbarwniejszego i najbardziej radosnego festiwalu południowej Polski impreza na stałe już wpisała się w kalendarz najważniejszych wakacyjnych wydarzeń kulturalnych Małopolski. Przez 18 lat istnienia na Festiwalu gościło ok. 9 tys. dzieci z 54 krajów świata, podziwianych każdego roku przez liczoną w dziesiątki tysięcy publiczność.
1985

I Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

Rozpoczynają się I Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, (od 2001 r. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari). Stanowiący najważniejszą część wydarzenia - międzynarodowy konkurs - jest jednym z bardziej prestiżowych konkursów tego typu w Europie. Za każdym razem uczestniczy w nim ok. 80 – 100 młodych adeptów wokalistyki, ocenianych przez międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Heleny Łazarskiej.
1975

Powołanie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury

Wojewoda Nowosądecki wydaje Zarządzenie nr 25/75, którym powołuje Wojewódzki Ośrodek Kultury. Po reformie administracyjnej w 1999 r. WOK przekształcony zostaje w Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ – nowoczesną instytucję kultury Województwa Małopolskiego, będącą wizytówką Nowego Sącza i mogącą rywalizować z najlepszymi polskimi centrami kultury.
1892

Oddanie do użytku pierwszego budynku TG SOKÓŁ

Oddanie do użytku pierwszego budynku Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ na 600-lecia Nowego Sącza. Wybudowany w zaledwie 5 miesięcy obiekt włączył się natychmiast w wartki nurt życia społecznego, politycznego i kulturalnego miasta stając się w czasach zaborów ośrodkiem myśli patriotycznej i dążeń niepodległościowych Polaków.