Dostępność

Wierzymy, że nie ma barier, których moglibyśmy nie pokonać. Przyjdź, sprawdź i przekonaj się sam :)

Informacja o czasowym zamknięciu instytucji kultury w PJM

Deklaracja dostępności portalu mcksokol.pl

Małopolska. Kultura wrażliwa

To projekt zainicjowany w 2016 roku przez samorząd województwa małopolskiego. Jest to pierwszy systemowy projekt, realizowany w skali całego województwa, który koncentruje się na tematyce obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury i korzystania przez te osoby z oferty kulturalnej.
Wykonane w nocy zdjęcie budynku MCK SOKÓŁ

Dostępność Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Wśród swoich propozycji mamy wiele działań artystycznych. Oferta ta jest dostępna dla wszystkich chętnych, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę, pobudzić wyobraźnię, rozwijać talenty, a przede wszystkim, ciekawie i miło spędzić wolny czas. Wierzymy, że nie ma barier, których nie moglibyśmy nie pokonać.

Przyjdź, sprawdź i przekonaj się sam. :)

Zdjęcie budynku BWA SOKÓŁ

Dostępność Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu

Budynek Galerii powstał w latach 2008-2010. Jest usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie MCK SOKÓŁ, stanowiąc nowoczesne skrzydło głównej siedziby. Jest w pełni przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Zdjęcie budynku Galerii BWA SOKÓŁ

Dostępność Galerii Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu

Galeria działa od 28 września 1991 roku, początkowo w strukturach organizacyjnych Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych z siedzibą w Nowym Sączu, a od 2010 w strukturach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Budynek nie posiada barier architektonicznych i jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku.