Dostępność

Wierzymy, że nie ma barier, których moglibyśmy nie pokonać. Przyjdź, sprawdź i przekonaj się sam :)

Kalendarium na marzec

Kalendarium audio z najważniejszymi wydarzeniami organizowanymi przez MCK SOKÓŁ na marzec 2019.