Dostępność

Wierzymy, że nie ma barier, których moglibyśmy nie pokonać. Przyjdź, sprawdź i przekonaj się sam :)

Kalendarium na styczeń 2020

Kalendarium audio z najważniejszymi wydarzeniami organizowanymi przez MCK SOKÓŁ w lutym.