Dostępność

Wierzymy, że nie ma barier, których moglibyśmy nie pokonać. Przyjdź, sprawdź i przekonaj się sam :)

Kalendarium grudniowe

Kalendarium audio z najważniejszymi wydarzeniami organizowanymi przez MCK SOKÓŁ na grudzień 2018.