Kontakt - Pracownicy

Biura czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

   

Oddział Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Liliana Olech

tel. +48 18 448 26 10

e-mail: l.olech@mcksokol.pl

Stanowisko

Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ; główny specjalista ds. upowszechniania sztuki profesjonalnej

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Ewa Rams

tel. +48 18 534 06 63

e-mail: e.rams@mcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ; główny specjalista ds. organizacji wystaw

Sylwia Kielusiak

tel. +48 18 534 06 64

e-mail: s.kielusiak@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. edukacji

Urszula Modliborek

tel. +48 18 534 06 03

e-mail: u.modliborek@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. organizacji wystaw

Sekcja Muzyki i Teatru | Oddział Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Piotr Gryźlak

tel. 18 448 26 07

e-mail: p.gryzlak@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. realizacji projektów i działań artystycznych

Katarzyna Kożuch

tel. +48 18 448 26 30

e-mail: k.kozuch@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. upowszechniania muzyki i teatru – p.o. kierownika Sekcja Muzyki i Teatru i pełnomocnik dyr. instytucji ds. wdrażania programów dla osób z niepełnosprawnościami

Katarzyna Pater

tel. +48 18 448 26 51

e-mail: k.pater@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. upowszechniania muzyki oraz edukacji muzycznej

Oddział Galeria Sztuki BWA JATKI

Anna Dziubas

tel. +48 18 266 94 82

e-mail: a.dziubas@mcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Galerii Sztuki BWA JATKI

Jacenta Kowalska

tel. +48 18 266 94 82

e-mail: j.kowalska@mcksokol.pl

Stanowisko

Referent ds. administracyjnych

Oddział Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich

Małgorzata Broda

tel. +48 18 443 43 07

e-mail: m.broda@mcksokol.pl

Stanowisko

Dyrektor Oddziału Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich; główny specjalista – koordynator projektów

Sekcja Dziedzictwa Kulturowego Nowy Sącz | Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich

Jadwiga Adamczyk

tel. +48 18 448 26 25

e-mail: j.adamczyk@mcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Sekcji Dziedzictwa Kulturowego Nowy Sącz; główny specjalista ds. muzyki ludowej

Marek Harbaczewski

tel. +48 18 448 26 29

e-mail: m.harbaczewski@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. tańca ludowego

Arleta Kmiecik

tel. +48 18 44 82 649

e-mail: a.kmiecik@mcksokol.pl

Stanowisko

Młodszy specjalista ds. upowszechniania kultury ludowej

Monika Kurzeja

tel. +48 18 448 26 46

e-mail: m.kurzeja@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. badań terenowych i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Beata Rompała

tel. +48 18 534 06 85

e-mail: b.rompala@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. upowszechniania kultury ludowej

Aleksander Smaga

tel. +48 18 448 26 26

e-mail: a.smaga@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. muzyki

Marta Smólczyńska

tel. +48 18 448 26 24

e-mail: m.smolczynska@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. edukacji, sztuki ludowej i rzemiosła

Sekcja Współpracy Karpackiej | Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich

Małgorzata Broda

tel. +48 18 443 43 07

e-mail: m.broda@mcksokol.pl

Stanowisko

Dyrektor Oddziału Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich; główny specjalista – koordynator projektów

Monika Batko

tel. +48 18 534 06 72

e-mail: m.batko@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. funduszy pomocowych

Magdalena Paszek

tel. +48 18 534 06 72

e-mail: m.paszek@mcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. promocji kultur karpackich

Dział Animacji i Promocji

Ewa Mrózek

tel. 18 448 26 52

e-mail: e.mrozek@mcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Animacji i Promocji; główny specjalista ds. marketingu - Kierownik Sekcji Marketingu i Promocji

Sekcja Marketingu i Promocji | Dział Animacji i Promocji

Ewa Mrózek

tel. 18 448 26 52

e-mail: e.mrozek@mcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Animacji i Promocji; główny specjalista ds. marketingu - Kierownik Sekcji Marketingu i Promocji

Agnieszka Chronowska

tel. +48 18 448 26 39

e-mail: a.chronowska@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. mediów społecznościowych

Joanna Raczek-Baran

tel. +48 18 448 26 36

e-mail: j.raczek@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. grafiki i poligrafii

Anita Serafin

tel. +48 18 448 26 53

e-mail: a.serafin@mcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. marketingu i promocji

Klaudia Tokarczyk

tel. +48 18 534 06 60

e-mail: k.tokarczyk@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. sponsoringu, marketingu i promocji

Małgorzata Wojdylak-Ogorzały

tel. +48 18 448 26 40

e-mail: m.wojdylak@mcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. marketingu, promocji i reklamy

Sekcja Animacji Kultury i Wydarzeń | Dział Animacji i Promocji

Małgorzata Mikulska

tel. +48 18 448 26 56

e-mail: m.mikulska@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. animacji kultury; Kierownik Sekcji Animacji Kultury i Wydarzeń

Edyta Giza

tel. +48 18 448 26 41

e-mail: e.giza@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. animacji kultury

Małgorzata Haza

tel. 18 448 26 34

e-mail: m.haza@mcksokol.pl

Stanowisko

Młodszy specjalista ds. animacji kultury

Zbigniew Kołodziej

tel. +48 18 448 26 38, +48 604 433 737

e-mail: z-kolodziej@wp.pl

Stanowisko

Instruktor tańca towarzyskiego w KTT AXIS

Janusz Michalik

tel. 18 448 26 35

e-mail: j.michalik@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. animacji kultury i teatru

Ilona Stanaszek

tel. +48 14 626 07 61

e-mail: i.stanaszek@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. teatru

Pracownia Audiowizualna | Dział Animacji i Promocji

Maksymilian Zięba

tel. +48 18 448 26 23

e-mail: m.zieba@mcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Pracowni Audiowizualnej; główny specjalista – realizator dźwięku

Karol Bednarek

tel. +48 18 448 26 23

e-mail: k.bednarek@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista - realizator dźwięku / technik dźwięku

Kinga Ptak

tel. +48 18 448 26 23

e-mail: k.ptak@mcksokol.pl

Stanowisko

Dokumentalista - fotograf, montażysta video

Bartłomiej Wawrzyniak

tel. +48 18 448 26 23

e-mail: b.wawrzyniak@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. dokumentacji i montażu video

Dział Sztuki Filmowej | Kino SOKÓŁ

Diana Kamykowska-Gacek

tel. +48 18 448 26 32

e-mail: d.kamykowska@mcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Sztuki Filmowej; główny specjalista ds. programowania i organizacji działalności kina SOKÓŁ

Marta Witek

tel. +48 18 448 26 09

e-mail: m.witek@mcksokol.pl

Stanowisko

zastępca kierownika Działu Sztuki Filmowej; główny specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej

Natalia Lisowska

tel. +48 18 448 26 50

e-mail: n.lisowska@mcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej

Karol Szafraniec

tel. brak

e-mail: k.szafraniec@mcksokol.pl

Stanowisko

Filmoznawca; prezes i prelegent Dyskusyjnego Klubu Filmowego KOT

Dział finansowo-księgowy

Mirosław Turek

tel. +48 18 448 26 14

e-mail: m.turek@mcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego i Zamówień Publicznych; główny specjalista ds. księgowych

Agata Stachoń

tel. +48 18 448 26 16

e-mail: a.stachon@mcksokol.pl

Stanowisko

Zastępca kierownika Działu Finansowo-Księgowego i Zamówień Publicznych; główny specjalista ds. księgowych

Urszula Chronowska

tel. +48 18 448 26 17

e-mail: u.chronowska@mcksokol.pl

Stanowisko

Koordynator ds. finansowych projektów unijnych; główny specjalista ds. księgowych

Joanna Lorek

tel. +48 18 534 06 75

e-mail: j.lorek@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Monika Kafel

tel. +48 18 448 26 19

e-mail: m.kafel@mcksokol.pl

Stanowisko

Starszy referent ds. księgowych

Aneta Rembiasz

tel. +48 18 448 26 55

e-mail: a.rembiasz@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. księgowych

Beata Kowalczyk

tel. +48 18 448 26 08

e-mail: b.kowalczyk@mcksokol.pl

Stanowisko

Referent ds. księgowych - kasjer

Dział logistyki

Andrzej Wańczyk

tel. +48 18 448 26 20

e-mail: a.wanczyk@mcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Logistyki; kierownik administracyjny

Krzysztof Wolak

tel. +48 18 448 26 21

e-mail: k.wolak@mcksokol.pl

Stanowisko

Zastępca kierownika Działu Logistyki; starszy specjalista ds. administracyjnych

Dział ds. pracowniczych i obsługi kancelaryjnej

Urszula Zielińska

tel. +48 18 448 26 15

e-mail: u.zielinska@mcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik działu; główny specjalista ds. pracowniczych i obsługi kancelaryjnej

Katarzyna Mordarska

tel. +48 18 448 26 10

e-mail: k.mordarska@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. administracyjnych

Wiesław Żygłowicz

tel. +48 18 448 26 01

e-mail: w.zyglowicz@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. dokumentacji fotograficzno-filmowej – archiwista

Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej

Grzegorz Wróbel

tel. +48 18 448 26 22

e-mail: g.wrobel@mcksokol.pl

Inspektor Ochrony Danych

Marek Rogóz

tel. 600 89 68 68

e-mail: iod@mcksokol.pl

Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego oraz Obrony Cywilnej

Andrzej Turski

tel. +48 18 448 26 15

e-mail: brak

Samodzielne stanowisko ds. Pomocy Prawnej

Cecylia Zengel

tel. -

e-mail: cecylia@zengel.pl