Wystawy bieżące

Poszukiwania - Aleksander Myjak

14 lutego - 13 marca 2020

Galeria BWA JATKI

Jacek Sempoliński - malarstwo

24 stycznia - 8 marca 2020

Galeria BWA SOKÓŁ