ZWYCZAJE KOLĘDNICZE U POGÓRZAN - seminarium metodyczne

Edukacja Folklor Prelekcja Warsztat

15 - 23 października 2020

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice

Bilety: 70 zł/ od osoby za 4 spotkania
Dodatkowe informacje:
Zajęcia seminaryjne odbędą się w dniach 15 i 16 oraz 22 i 23 października br. od godz. 15:00 do 18:00 w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, Rynek 1.
Boże Narodzenie, to najwspanialsze, najbarwniejsze i najbogatsze w tradycje polskie święta. Chodzenie po kolędzie, a wraz z nim winszowanie domownikom pomyślności i dostatku w nadchodzącym roku to zwyczaj wart pielęgnowania. Aby tradycje kolędnicze przetrwały u POGÓRZAN na kolejne stulecia - Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie wspólnie z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice przystępuje do organizacji seminarium metodycznego pn. ZWYCZAJE KOLĘDNICZE U POGÓRZAN.
Seminarium dotyczyć będzie genezy powstawania grup kolędniczych, symboliki oraz sposobu prezentacji na scenie widowisk kolędniczych funkcjonujących w terenie, w odniesieniu do głębokiej tradycji regionu oraz towarzyszących im atrybutom.

Do poprowadzenia zajęć zaprosiliśmy Panią Urszulę Gieroń, etnografa z Tarnowa, wieloletniego jurora przeglądów kolędniczych w Małopolsce, której wykłady ilustrowane będą eksponatami zarchiwizowanymi
w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie oraz nagraniami video pochodzącymi z archiwum naszej instytucji.

W ramach seminarium przewidziany jest także czas na dyskusję i wzajemną wymianę doświadczeń.

Opłata akredytacyjna za cztery spotkania wynosi 70,00 zł od osoby, którą należy wpłacić w nieprzekraczającym terminie do dnia 9 października br. wyłącznie na konto MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu – Bank PKO S.A oddział w Nowym Sączu, nr rachunku:  61 1240 4748 1111 0010 6015 1387 z dopiskiem – seminarium kolędnicze.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu (telefoniczne lub mailem) do dnia 3 października br., a następnie przesłanie oryginalnej karty zgłoszenia nie później niż do 9 października br. na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ – Biuro Organizacyjne w Tarnowie, Rynek 16, 33-100 Tarnów.

Do pobrania

Poniżej do pobrania karta zgłoszenia (w dwóch wersjach do wyboru).

Kalendarium wydarzeń