Spotkanie autorskie wokół antologii "POECI SĄDECCZYZNY" prof. Bolesława Farona

Literatura Muzyka Koncert Wieczór autorski

13 listopada 2019

środa godz. 17:00

sala im. Romana Sichrawy, MCK SOKÓŁ

Bilety: Wstęp na podstawie zaproszeń dostępnych od 24 października w kasie MCK SOKÓŁ
Zapraszamy na wieczór poetycko-muzyczny, podczas którego wystąpią „Kompania Artystyczna - Barbara i Aleksander Porzuckowie" z Przyjaciółmi.
Wydana w czerwcu 2019 roku antologia zawiera trzydzieści jeden sylwetek poetów związanych z Ziemią Sądecką oraz wybór ich wierszy, których dokonał prof. Bolesław Faron. Wydawnictwo wpisuje się w popularny na Sądecczyźnie nurt działań regionalnych, ale jak podkreśla w przedmowie autor: „Z perspektywy małego skrawka ziemi antologia ukazuje zjawiska uniwersalne, kulturotwórczą rolę Sądeczan, ludzi, którzy się tutaj urodzili i przez swoją twórczość trafili do kanonu literatury. To nie jest w ścisłym znaczeniu tylko poezja regionalna, w wielu przypadkach są to po prostu dobre wiersze...".

Wieczór poprowadzi Małgorzata Broda.

Bolesław Faron

Bolesław Faron, fot. Piotr Gryźlak
Historyk i krytyk literatury, publicysta, nauczyciel akademicki, wydawca. Urodził się w Czarnym Potoku (gmina Łącko) na Sądecczyźnie 17 lutego 1937 r. W 1954 r. zdał maturę w I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Studiował filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej (dzisiaj Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie. Pracował jako wychowawca ZSZ w Nowej Hucie, nauczyciel języka polskiego w II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (1959 – 1964) i od roku 1959 jako pracownik naukowy w WSP, w 1978 r. uzyskał tytuł profesora, był też rektorem tej uczelni (1975 – 1981), ministrem oświaty i wychowania (1981 – 1985), radcą Ambasady w Wiedniu ds. nauki, kultury i oświaty, dyrektorem tamtejszego Instytutu Polskiego.
Zajmuje się literaturą XX i XXI w. Napisał kilkanaście książek i kilkaset artykułów, m.in. o Zbigniewie Uniłowskim, Stefanie Kołaczkowskim i Władysławie Orkanie.

Bolesław Faron nigdy nie zerwał korzeni z rodzinną ziemią. Jeszcze jako rektor założył w Nowym Sączu punkt konsultacyjny WSP. Jako minister wspierał budowę i rozbudowę szkół w ówczesnym województwie nowosądeckim. W l. 90. ubiegłego wieku był członkiem Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszowych 700-lecia Miasta Nowego Sącza. Od tej pory wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego, a obecnie Naukowego „Rocznika Sądeckiego”. Jest członkiem Rady Redakcyjnej „Almanachu Łąckiego”. Był organizatorem konferencji naukowych: Sądecczyzna w literaturze polskiej, historiografii i mediach, Prasa sądecka od zarania do dziś (1891 – 2011), Jerzy Harasymowicz – poeta Krakowa, Bieszczad i Sądecczyzny. Opublikował cykl wspomnień związanych z Sądecczyzną: Korzenie, Powrót do korzeni, Powrót do korzeni. Nowy. W roku 2016 otrzymał nagrodę literacką im. ks. prof. Bolesława Kumora.

Kalendarium wydarzeń

Karolina Karkucińska, Maciej Wota
Muzyka Koncert

Koncert duetu organowego: Karolina Karkucińska i Maciej Wota

11 listopada 2019, godz. 19:00

sala im. Lucjana Lipińskiego, MCK SOKÓŁ

Kino Seans filmowy

Rafael Santi. Książę wszystkich sztuk

14 listopada 2019, godz. 18:30

Kino SOKÓŁ