MY, MAŁOPOLANIE - koncert Miejskiej Orkiestry Stary Sącz

Muzyka Koncert

9 marca 2019

sobota godz. 18:00

sala im. Lucjana Lipińskiego, MCK SOKÓŁ

Dodatkowe informacje:
Brak wolnych miejsc.
W ramach wydarzenia MY, MAŁOPOLANIE, którego celem jest promocja najcenniejszych zjawisk i osiągnięć amatorskiej twórczości artystycznej województwa, w MCK SOKÓŁ wystąpi Miejska Orkiestra ze Starego Sącza pod dyrekcją Georga Weissa, która w roku 2019 obchodzi jubileusz 100-lecia działalności.
MIEJSKA ORKIESTRA STARY SĄCZ 1919-2019

W rok po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu niepodległości grupa miłośników muzyki, skupionych w Związku Bratnia Pomoc Pracowników Kolejowych, powołała do życia w Starym Sączu orkiestrę, której pierwszym dyrygentem był JERZY MALEC, prezesem – ANTONI BORKOWSKI, a gospodarzem – ADAM KORNAKIEWICZ.

Mijały lata, zmieniali się szefowie zespołu, przez Polskę przetaczały się burze historii, a orkiestra trwała, towarzysząc mieszkańcom miasta św. Kingi w różnych wydarzeniach patriotycznych, religijnych i kulturalnych, uświetniała m.in. jubileuszowe uroczystości w roku 1957, kiedy to świętowano 700-lecie Starego Sącza.

Koncertowała w swojej miejscowości, w kraju i za granicą. Zdobywała laury na przeglądach i konkursach. Spod skrzydeł PKP przeszła pod opiekę Miejski-Gminnego Ośrodka Kultury. Przez jakiś czas była związana z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną. Przez dwadzieścia kilka lat jej dyrygentem był STANISŁAW DĄBROWSKI, nauczyciel i dyrektor MGOK. On to zainteresował muzykowaniem młodzież starosądeckich szkół. Dzięki niemu zespół otrzymał nazwę MIĘDZYSZKOLNA ORKIESTRA DĘTA.

W tej formie grała ona od roku 2000 przez czternaście lat. Zdobywała laury m.in. na Przeglądzie ECHO TROMBITY, występowała na Festiwalu Kultury Europejskich w Lewoczy na Słowacji, kilkakrotnie zagrała na Festiwalu Helikońskim w węgierskim Kszthely, mieście zaprzyjaźnionym ze Starym Sączem.

Obecnie nosi nazwę MIEJSKA ORKIESTRA STARY SĄCZ i działa przy Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Od roku 2014 grupę ok. 60 instrumentalistów prowadzi niemiecki dyrygent GEORG WEISS, który mieszka w Nowym Sączu. W ciągu tych kilku lat starosądeczanie przygotowali rozległy repertuar, nabrali doświadczenia i zanotowali sporo sukcesów. Występowali w wielu koncertach, uświetniali noworoczne gale w rodzinnym mieście, byli oklaskiwani m.in. w Rybniku (Grand Prix Festiwalu Złota Lira), w Pitesti w Rumunii i Dunakeshi na Węgrzech. Wielkie uznanie zdobyli po wiosennym koncercie Star Wars w roku 2018 i koncercie poświęconym Adzie Sari, wspaniałej śpiewaczce związanej ze Starym Sączem. W skład orkiestry wchodzą głównie młodzi muzycy, absolwenci szkół i uczelni muzycznych, ale też osoby, które grają z potrzeby serca.

GEORG WEISS

Georg Weiss
Ukończył studia muzyczne w klasie trąbki w niemieckim Essen i dyrygenturę w szwajcarskiej Bazylei. Po 16 latach życia w Szwajcarii objął dyrektorowanie szkołą muzyczną w Lörrach, niemieckim mieście liczącym około 50 tysięcy ludności. Pedagog muzyki, wyjechał z Niemiec i osiedlił się na Sądecczyźnie. Z wielkimi sukcesami prowadzi Miejską Orkiestrę Stary Sącz od 2014 roku.

sponsorzy

Kalendarium wydarzeń

reprodukcja pracy
Sztuka Wernisaż Wystawa

Wernisaż wystawy FEMINA

8 marca 2019, godz. 18:00 - 22:00

Galeria BWA SOKÓŁ

gorset krakowski
Edukacja Folklor Prelekcja Warsztat

3. Regionalne Spotkania Kół Gospodyń Wiejskich

13 marca 2019, godz. 09:00

Domu Kultury “Hutnik” w Jaroszowcu (ul. Leśna 1)