3. Regionalne Spotkania Kół Gospodyń Wiejskich

Edukacja Folklor Prelekcja Warsztat

13 marca 2019

środa godz. 09:00

Domu Kultury “Hutnik” w Jaroszowcu (ul. Leśna 1)

Bilety: Wstęp bezpłatny
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli KGW, stowarzyszenia kobiece oraz animatorów kultury ludowej z powiatu olkuskiego.
Uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu tradycyjnego stroju, muzyki, obrzędowości (zwyczaje i obrzędy), reżyserii, kulinariów i plastyki obrzędowej.

Wykładowcami będą stali współpracownicy instytucji, specjaliści z poszczególnych dziedzin kultury ludowej, a także teatru i sztuk kulinarnych: Krystyna Reinfuss-Janusz (etnograf), Małgorzata Oleszkiewicz (etnograf), Janusz Oleszkiewicz (konserwator obiektów muzealnych), Monika Dudek (etnograf, tancerka i pieśniarka), Andrzej Róg (aktor, reżyser, scenarzysta).

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w Spotkaniach.

TERMINY SPOTKAŃ:
13 marca, 20 marca, 27 marca, 3 kwietnia i 10 kwietnia w godzinach 9.00 – 15.00.

Opłata akredytacyjna wynosi 25 zł od osoby (dotyczy wszystkich pięciu warsztatów).
W ramach akredytacji pokrywamy koszty dydaktyczne, zapewniamy serwis kawowy oraz gorący posiłek
w przerwie zajęć.

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
  • przesłanie karty zgłoszenia nie później niż do 1 marca br. na adres:
    Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
    z dopiskiem: Regionalne Spotkania KGW
  • wpłata akredytacji na nasze konto:
    25 1240 4748 1111 0010 7519 5862
    z dopiskiem: Regionalne Spotkania KGW

Uwaga: nie przyjmujemy zgłoszeń na wybrane zajęcia!
Projekt sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kalendarium wydarzeń

Miejska Orkiestra Stary Sącz
Muzyka Koncert

MY, MAŁOPOLANIE - koncert Miejskiej Orkiestry Stary Sącz

9 marca 2019, godz. 18:00

sala im. Lucjana Lipińskiego, MCK SOKÓŁ

Akademia Przedszkolaka Filminek
Kino Prelekcja Seans filmowy

Akademia Przedszkolaka FILMINEK

14 marca - 10 maja 2019

Kino SOKÓŁ