Konkurs Sztuki Słowa Żywego i Pisanego „…od serca człowieka ku Nieskończonemu…”

Edukacja Literatura Konkurs

28 - 29 października 2020

Małopolska

W 100-lecie urodzin Św. Jana Pawła II, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ ogłasza Konkurs Sztuki Słowa Żywego i Pisanego „…od serca człowieka ku Nieskończonemu…”.
Rok 2020, ogłoszony przez Sejm i Senat RP Rokiem Świętego Jana Pawła II, stanowi wyzwanie, jak pokazać dziedzictwo Ojca Świętego, tak by trafić do różnych środowisk i ludzi w każdym wieku, a szczególnie do osób młodych, które w czasie swojego życia i papieskiej posługi były mu tak bliskie. Dla dzisiejszych nastolatków, a nawet kilkulatków, papież Polak także może być interesującą postacią; należy tylko zacząć poznawać Jego życie i dokonania, a przy okazji też Jego literacką twórczość.

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z Małopolski – recytujących i śpiewających słowa poetyckie Karola Wojtyły i Św. Jana Pawła II. Mamy nadzieję, iż dla uczestników konkursu poznawanie tej twórczości poetyckiej oraz artystyczne zmierzenie się z jej sceniczną interpretacją, stanie się – podobnie jak dla Papieża – jedną z wielu dróg zgłębiania i podejmowania prób rozwikłania boskiej i ludzkiej tajemnicy. Chcemy także namówić młode osoby do pisania własnych wierszy, inspirowanych postacią, życiem i dziełem naszego Świętego Ojca. Niechaj powstaną kolejne piękne poetyckie strofy – obrazy i dowody Pamięci…

Konkurs przeprowadzony zostanie w formie trzech turniejów: poetyckiego, recytatorskiego i poezji śpiewanej, a towarzyszyć mu będą tematyczne warsztaty. Konkurs zakończy uroczysty koncert laureatów z udziałem zaproszonych gości.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 25 września 2020 roku.

Patronat honorowy

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz
Biskup Tarnowski Ksiądz Biskup dr Andrzej Jeż

Organizatorzy

Partnerzy

Kalendarium wydarzeń

Edukacja Prelekcja Warsztat

ZWYCZAJE KOLĘDNICZE U POGÓRZAN - seminarium metodyczne

15 - 23 października 2020

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice