6. Teatralne Spotkania Metodyczne

Edukacja Teatr Warsztat

17 października 2019

czwartek godz. 14:00 - 17:30

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku

Bilety: 35 zł
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 10 października 2019 r.
Serdecznie zapraszamy instruktorów i edukatorów teatralnych do uczestnictwa w zajęciach warsztatowych nt. "Dialog na scenie - praca z partnerem scenicznym", podczas których zaprezentowane zostaną praktyczne ćwiczenia opracowywania scen dialogowych oraz zasady tworzenia relacji pomiędzy partnerami scenicznymi.
W programie warsztatów:
  • interpretacja scen dialogowych
  • budowanie dialogu scenicznego - werbalizowanie intencji i emocji.
  • działania partnerskie - budowanie relacji.
Zajęcia poprowadzi Paweł Kumięga - aktor teatralny i telewizyjny. W 2004 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. W latach 2004-2007 pracował w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach, a od 2007 roku związany jest z krakowskim Teatrem Ludowym.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego skanu karty zgłoszenia w terminie do 10 października br. na adres: i.stanaszek@mcksokol.pl


Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 35 zł. Powyższą kwotę należy wpłacić na konto:
MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu
Bank Pekao S.A. Oddział w Nowym Sączu
61 1240 4748 1111 0010 6015 1387
z dopiskiem: Teatralne Spotkania Metodyczne.

Uczestnicy 6. TSM otrzymają stosowne zaświadczenia.

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu: Ilona Stanaszek w tarnowskim Biurze Organizacyjnym MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, tel. 14 626 07 61, 18 534 06 89, e-mail: i.stanaszek@mcksokol.pl