5. Regionalne Spotkania Kół Gospodyń Wiejskich - zgłoszenia

Edukacja Sztuka Konferencja Prelekcja Warsztat

13 listopada 2019

środa

Ośrodek Kultury w Ryglicach

Serdecznie zapraszamy do udziału w 5. Regionalnych Spotkaniach Kół Gospodyń Wiejskich przedstawicieli KGW, stowarzyszeń kobiecych oraz animatorów kultury ludowej z terenów przejściowych regionu Krakowiaków Wschodnich i Pogórzan powiatu tarnowskiego, których współorganizatorem będzie Ośrodek Kultury w Ryglicach.
Uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu tradycyjnego stroju, muzyki, obrzędowości (zwyczaje i obrzędy), reżyserii, kulinariów i plastyki obrzędowej. Wykładowcami będą stali współpracownicy instytucji, specjaliści z poszczególnych dziedzin kultury ludowej, a także teatru i sztuk kulinarnych: Urszula Gieroń (etnograf), Maria Danuta Cetera (etnograf), Monika Dudek (etnograf, tancerka i pieśniarka), Andrzej Róg (aktor, reżyser, scenarzysta).

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w Spotkaniach.

Miejscem Spotkań będzie Spichlerz Dworski w Ryglicach (ul. Tarnowska 29) w następujących terminach:
13 listopada, 20 listopada, 27 listopada, 4 grudnia, 11 grudnia 2019 w godzinach 9.00 – 15.00.

opłaty i zgłoszenia

Opłata akredytacyjna wynosi 25 zł od osoby (całościowa wpłata za wszystkie pięć spotkań). W ramach akredytacji pokrywamy koszty dydaktyczne, zapewniamy serwis kawowy oraz gorący posiłek w przerwie zajęć.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
  • przesłanie karty zgłoszenia nie później niż do 5 listopada br. na adres:
    Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz,
    z dopiskiem: Regionalne Spotkania KGW
  • wpłata akredytacji na nasze konto: 25 1240 4748 1111 0010 7519 5862
    z dopiskiem: Regionalne Spotkania KGW
Uwaga: nie przyjmujemy zgłoszeń na wybrane zajęcia.

Bliższych informacji udziela koordynator Spotkań - Anna Turewicz.

Kalendarium wydarzeń

Karolina Karkucińska, Maciej Wota
Muzyka Koncert

Koncert duetu organowego: Karolina Karkucińska i Maciej Wota

11 listopada 2019, godz. 19:00

sala im. Lucjana Lipińskiego, MCK SOKÓŁ

Kino Seans filmowy

Rafael Santi. Książę wszystkich sztuk

14 listopada 2019, godz. 18:30

Kino SOKÓŁ