29. MAŁOPOLSKIE WARSZTATY DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH | odwołane

Edukacja Muzyka Warsztat

27 - 29 marca 2020

MCK SOKÓŁ

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu serdecznie zaprasza dyrygentów prowadzących orkiestry dęte do udziału w Warsztatach dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych, które odbędą się w siedzibie Instytucji w dniach 27-29 marca br.
Celem warsztatów jest podniesienie kwalifikacji kapelmistrzów i tamburmajorów oraz poznanie praktycznych zasad prowadzenia orkiestry dętej ze szczególnym uwzględnieniem roli dyrygenta.

Program składać się będzie z zajęć praktycznych oraz metodycznych, dostosowanych do poziomu zaawansowania uczestników. Ich tematyka obejmować będzie m.in.: dyrygowanie z fortepianem, dyrygowanie buławą, musztrę orkiestrową, metodykę pracy z orkiestrą, dobór repertuaru do poziomu muzycznego orkiestry, pracę z partyturą oraz analizę materiałów audiowizualnych.

PROWADZENIE WARSZTATÓW

  •  dr WALDEMAR GROŃ - absolwent dyrygentury symfoniczno-operowej Krakowskiej Akademii Muzycznej. Współpracuje z orkiestrami symfonicznymi, kameralnymi operowymi oraz dętymi. Prowadzi ożywioną działalność koncertową i pedagogiczną. Wykładowca Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych przy MCK SOKÓŁ oraz nauczyciel Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach.
  • ppłk LESZEK MIECZKOWSKI - absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie. Naczelnik i dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu, Sądeckiej Orkiestry Symfonicznej oraz Sądeckiej Orkiestry Kameralnej. Z zaangażowaniem włącza się w działalność pedagogiczno-muzyczną zarówno w ruchu amatorskim, jak i profesjonalnym na terenie Sądecczyzny. Wykładowca Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych przy MCK SOKÓŁ. Dokonał wielu prapremier światowych dzieł muzycznych polskich kompozytorów muzyki współczesnej.
  • ppłk dr hab. STANISŁAW STRĄCZEK - absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie. Przez 24 lata związany z Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej w Nowym Sączu, w której od 2001 do 2018 roku pełnił stanowisko Naczelnika Wydziału i I-go kapelmistrza. Obecnie wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych przy MCK SOKÓŁ. W 2007 roku założył Szkołę Muzyczną I stopnia w Łącku gdzie pełni funkcję dyrektora. Dokonał wielu instrumentacji i aranżacji na orkiestry symfoniczne i dęte oraz opracowań na zespoły chóralne.
  • ppłk dr MARCIN ŚLĄZAK - absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu na wydziale Dyrygentury Chóralnej oraz studiów w zakresie Dyrygentury Orkiestr Dętych w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Ukończył także studia podyplomowe w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (Chórmistrzostwo) oraz Podyplomowe Studia Managerów Kultury na warszawskiej SGH. Wieloletni kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Aktualnie - kierownik artystyczny Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP oraz kapelmistrz Orkiestry Dętej Miasta Mińsk Mazowiecki.
  • kpt. STEFAN ŻUK - muzyk, wieloletni tamburmajor i Kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej WOP i Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu, wykładowca Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych przy MCK SOKÓŁ. Autor wydanego w 2015 roku „Poradnik tamburmajora”.

Zgłoszenia i opłaty

Koszt warsztatów: 260,00 zł
Konto Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ: Bank Pekao S.A. Oddział w Nowym Sączu nr 61 1240 4748 1111 0010 6015 1387

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z dowodem zapłaty akredytacji pocztą na adres:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
lub faxem na nr: 18 448 26 11
lub e-mailem na adres: m.haza@mcksokol.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2020 r.

UWAGA: Warsztaty zostaną odwołane, jeżeli do 20 marca 2020 r. nie wpłynie wymagana liczba zgłoszeń.

Uczestnikom wydane będzie zaświadczenie ukończenia warsztatów.
Nie zapewniamy noclegów i wyżywienia!

Szczegółowych informacji dotyczących warsztatów udziela koordynator wydarzenia, Małgorzata Haza.

do pobrania

Karty zgłoszenia są dostępne w dwóch wersjach - do wyboru.

Partner

Partnerem wydarzenia jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Kalendarium wydarzeń

Reprodukcja obrazu
Sztuka Wernisaż

STANISŁAW SACHA STAWIARSKI - wernisaż wystawy malarstwa | odwołane

26 marca 2020, godz. 18:00

Galeria BWA JATKI

fot. pracownia audiowizualna, MCK SOKÓŁ
Teatr Festiwal Konkurs

35. BAJDUREK - eliminacje | odwołane

27 marca - 14 maja 2020

Małopolska