III STUDIUM KAPELMISTRZOWSKIE

Trzecia edycja Studium obejmowała lata 2010-2012.