ZWYCZAJE I OBRZĘDY RODZINNE - NARODZINY

Folklor Prelekcja Warsztat

13 - 14 grudnia 2018

Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, ul. Krakowska 10, Tarnów

Dodatkowe informacje:
Kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 listopada br. na adres:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ-Biuro Organizacyjne w Tarnowie,
Rynek 16, 33-100 Tarnów
lub mailowo na adres koordynatora
ZWYCZAJE I OBRZĘDY RODZINNE - NARODZINY - "Dzień narodzin wróżbą na przyszłość" -  CHRZEST jako obrzęd inicjacji to seminarium skierowane do instruktorów i kierowników zespołów folklorystycznych, twórców ludowych, animatorów ruchu regionalnego oraz osób zajmujących się edukacją regionalną w subregionie tarnowskim.

Program przewiduje wykład nt. zwyczajów i guseł związanych z narodzinami oraz wykład nt. chrztu jako obrzędu inicjacji.

Wykłady poparte zostaną dokumentacją foto-video MCK SOKÓŁ oraz eksponatami zgromadzonymi w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie, przewidziany jest również panel dyskusyjny dotyczący ubioru i wyglądu wiejskiego dziecka oraz przetworzenia jego wizerunku dla potrzeb scenicznych. 

Podczas seminarium zaplanowane są także warsztaty rękodzielnicze (zabawka ludowa), na których uczestnicy zapoznają się z tradycyjnym wzornictwem zabawek ludowych i techniką wykonania.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć!

Pełna akredytacja za 2. spotkania seminaryjne wraz z warsztatami wynosi 140,00 zł od osoby.
Akredytację za udział w seminarium prosimy wpłacać do dnia 12 listopada br. na konto instytucji:  
Bank Pekao S.A. Oddział w Nowym Sączu, nr 61 1240 4748 1111 0010 6015 1387
z dopiskiem – seminarium w Tarnowie.

Kalendarium wydarzeń

ludzie w strojach regionalnych, ukraińskich stoją przed drewnianym domem
Folklor Koncert Seans filmowy Warsztat

IV Dni Ukraińskie w Nowym Sączu

12 - 14 grudnia 2018

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

chłopiec ubrany w strój krakowski stoi na scenie
Folklor Konkurs

VIII Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego
KRZESZOWICE 2018

15 grudnia 2018

ul. Walkowskiego 1, Krzeszowice, Pałac Vauxhall