REGIONALNE SPOTKANIA KGW W POLANCE WIELKIEJ

Edukacja Folklor Prelekcja Warsztat

22 maja 2019

środa

Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej, ul. Długa 61

Bilety: 25 zł
Serdecznie zapraszamy do udziału w 4. Regionalnych Spotkaniach Kół Gospodyń Wiejskich przedstawicieli KGW, stowarzyszeń kobiecych oraz animatorów kultury ludowej z powiatu oświęcimskiego, których współorganizatorem będzie Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej.
Uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu tradycyjnego stroju, muzyki, obrzędowości (zwyczaje i obrzędy), reżyserii, kulinariów i plastyki obrzędowej. Wykładowcami będą stali współpracownicy instytucji, specjaliści z poszczególnych dziedzin kultury ludowej, a także teatru i sztuk kulinarnych: Krystyna Reinfuss-Janusz (etnograf), Małgorzata Oleszkiewicz (etnograf), Janusz Oleszkiewicz (konserwator obiektów muzealnych), Monika Dudek (etnograf, tancerka i pieśniarka), Andrzej Róg (aktor, reżyser, scenarzysta).
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w Spotkaniach.

Miejscem Spotkań będzie w Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej (ul. Długa 61), w następujących terminach: 22.05, 29.05, 5.06, 12.06, 19.06 w godzinach 9.00 - 15.00.

Opłata akredytacyjna wynosi 25 zł od osoby (całościowa wpłata za wszystkie pięć spotkań). W ramach akredytacji pokrywamy koszty dydaktyczne, zapewniamy serwis kawowy oraz gorący posiłek w przerwie zajęć.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
  • przesłanie karty zgłoszenia nie później niż do 14 maja br. na adres:
    Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
    z dopiskiem: Regionalne Spotkania KGW
  • wpłata akredytacji na nasze konto: 25 1240 4748 1111 0010 7519 5862
    z dopiskiem: Regionalne Spotkania KGW

Uwaga: nie przyjmujemy zgłoszeń na wybrane zajęcia!

Bliższych informacji udziela koordynator Spotkań - Anna Turewicz.

Spotkania odbędą się w ramach projektu edukacyjnego pn. Małopolska Szkoła Tradycji.
Projekt "Małopolska Szkoła Tradycji" jest sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kalendarium wydarzeń