"Od słowa do teatru" - 12. stacjonarne weekendowe warsztaty teatralne

Edukacja Literatura Teatr Warsztat

14 - 16 lutego 2020

Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

Dodatkowe informacje:
Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres koordynatora do 3 lutego 2020 r.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
W warsztatach wezmą udział instruktorzy i nauczyciele prowadzący zespoły teatralne. Twórca a widz w przestrzeni spektaklu to tematyka tegorocznej edycji, w trakcie której analizowana będzie materia spektaklu teatralnego z perspektywy reżysera, aktora i widza.
Warsztaty poprowadzi Paweł Kumięga, aktor teatralny i telewizyjny, absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. W latach 2004-2007 aktor Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, a od 2007 roku krakowskiego Teatru Ludowego.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają zaświadczenia wydane przez Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Akredytacja

Opłata akredytacja za udział w warsztatach wynosi 440,00 zł od osoby i obejmuje koszty merytoryczne oraz noclegi (od 14.02. do 16.02.2020 r.), a także pełne wyżywienie (od obiadu 14.02. do obiadu 16.02.) w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach.

Akredytację należy wpłacać wyłącznie na konto MCK SOKÓŁ w Nowym Sącz:u Bank Pekao S.A. 61 1240 4748 1111 0010 6015 138,7 z dopiskiem: od słowa do teatru.

Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach jest możliwa najpóźniej 7 dni przed datą ich rozpoczęcia i będzie przyjmowana wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów.

Kalendarium wydarzeń

Kino Sztuka Seans filmowy

Muzeum Prado – kolekcja cudów

13 lutego 2020, godz. 18:30

Kino SOKÓŁ

Muzyka Koncert

Z BURSZTYNU

15 lutego 2020, godz. 19:00

MCK SOKÓŁ