Muzyczne warsztaty mistrzowskie dla Krakowiaków Wschodnich

Folklor Muzyka Warsztat

28 listopada 2018

środa godz. 15:00 - 18:00

Pałac pod Dębami w Zalasowej

Bilety: Wstęp bezpłatny
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 18 października
Na Muzyczne Warsztaty Mistrzowskie zapraszamy kierowników kapel ludowych, instrumentalistów ludowych, instruktorów muzyki – muzykantów z dużym doświadczeniem jak również początkujących, którzy podtrzymują i kultywują tradycje muzyczne regionu Krakowiaków Wschodnich.
KRAKOWIAK, SZTAJER, WALCZYK…, to tematy wiodące cyklu 5 spotkań Muzycznych Warsztatów Mistrzowskich, w których będzie możliwość spotkania się muzykantów regionu krakowskiego oraz zaprezentowania swoich umiejętności gry na heligonce, skrzypcach, klarnecie, basach, trąbce i wspólnej wymianie doświadczeń. Warsztaty, to także spotkanie się z Mistrzami Muzykami z regionu Krakowiaków Wschodnich, którzy podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie techniki gry, doboru repertuaru oraz podstawowymi wiadomościami na temat budowy tradycyjnych instrumentów muzycznych.

Zajęcia warsztatowe dla muzykantów z regionu Krakowiaków Wschodnich odbędą się 28 listopada 2018 roku, od godz. 15:00 do 18:00 (Pałac pod Dębami w Zalasowej).

Spotkanie z MISTRZAMI – Vitaliną i Michałem PASTUCHAMI – absolwentami Wydziału Muzycznego Podkarpackiego Uniwersytetu w Iwano-Frankowsku, pedagogami, badaczami ludowych tradycji muzycznych w regionie Krakowiaków Wschodnich, założycielami Szkółki Muzykowania Ludowego w Szczurowej oraz Zespołów Folklorystycznych na terenie gminy Szczurowa.

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w zajęciach warsztatowych należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2018 roku, e-mailem: b.rompala@mcksokol.pl.
Projekt sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kalendarium wydarzeń

litery na drewnianych kwadratach
Edukacja Literatura Warsztat

Słowo na warsztacie

26 listopada 2018

Gminne Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16

Uśmiechnięte dzieci
Literatura Prelekcja

Wszystkie barwy Azji

29 listopada 2018, godz. 18:00

Galeria Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu, ul. Kościuszki 4