Metodyczne Warsztaty Kapelmistrzowskie (część II) - zgłoszenia

Edukacja Muzyka Warsztat

25 września - 10 października 2019

Małopolska

Bilety: Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 10 października br.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zaprasza małopolskie orkiestry dęte do zgłaszania chęci udziału w drugiej części METODYCZNYCH WARSZTATÓW KAPELMISTRZOWSKICH, które przeprowadzone zostaną w siedzibach wybranych orkiestr w okresie październik-listopad br. Tym razem to my przyjedziemy do Was!
Celem spotkań jest praktyka metod pracy muzycznej z zespołem instrumentalnym. Wraz z zaproszonymi specjalistami, muzycy oraz kapelmistrzowie ćwiczyć będą aspekty dydaktyczne, organizację i przebieg próby, pracę nad brzmieniem, poziomem zespołu, nad możliwościami i znaczeniem prezentacji publicznych.

Co musi zrobić orkiestra / kapelmistrz?
Wypełnić załączoną ankietę z deklaracją chęci udziału w spotkaniu i uzasadnić w krótkim opisie dlaczego to właśnie w tej orkiestrze powinien zostać przeprowadzony warsztat metodyczny a następnie przesłać dokument na adres m.haza@mcksokol.pl do dnia 10 października br.
 
Co zrobi organizator?
Spośród nadesłanych ankiet, do dnia 16 października br., wybierze 3 orkiestry, w których zorganizowane zostaną spotkania warsztatowe. Orkiestry dobrane zostaną pod względem różnego stopnia zaawansowania i specyfiki działalności, brany będzie pod uwagę również zakres terytorialny - skąd orkiestry pochodzą. Następnie z każdym zespołem indywidulanie ustalony zostanie termin oraz osoba prowadząca spotkanie. Dobór prowadzącego warsztaty zostanie dostoswany do stopnia zaawansowania, zarówno muzycznego, jak i brzmieniowego.

Szczegółowych informacji o warsztatach udziela: Małgorzata Haza, tel. 18 4482634, m.haza@mcksokol.pl.

Serdecznie zapraszamy!

 

W poszczególnych warsztatach - na zasadzie wolnych słuchaczy - będą mogli wziąć również udział kapelmistrzowie, muzycy innych zespołów. Sposób zgłaszania się na poszczególne spotkania zostanie ogłoszony i podany do wiadomości po szczegółowych ustaleniach z wybranymi do udziału w projekcie orkiestrami.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Kalendarium wydarzeń

Kino Sztuka Seans filmowy Wystawa

Młody Picasso

19 września 2019, godz. 18:30

Kino SOKÓŁ

pędzle pokryte farbą
Sztuka Warsztat

PĘDZLEM PRZY KAWIE - zajęcia malarskie dla seniorów

27 września 2019, godz. 13:00

Galeria BWA SOKÓŁ