31. KRAKOWIACZEK | ODWOŁANY

Folklor Konkurs Przegląd

30 - 31 maja 2020

Amfiteatr Letni w Łoniowej

Bilety: Wstęp bezpłatny
Udziału w wydarzeniu biorą dziecięce zespoły folklorystyczne, instrumentaliści-soliści i kapele ludowe działające na terenie całego regionu krakowskiego i Pogórza Ciężkowickiego.
Przegląd ma charakter konkursu, w którym uczestnicy prezentują tradycyjną obyczajowość dziecięcą - gry i zabawy jak również tańce, muzykę i śpiew własnego regionu etnograficznego.

W każdym dniu po zakończeniu prezentacji dla opiekunów i kierowników zespołów/kapel/instrumentalistów zostały zaplanowane spotkania warsztatowe z Komisją Artystyczną w celu omówienia poszczególnych programów.

Kalendarium wydarzeń

Sztuka Wystawa

ko_LEKCJA - otwarcie wystawy

29 maja - 5 lipca 2020

Galeria BWA SOKÓŁ