8. Konfrontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA

Teatr Spektakl

14 - 16 maja 2019

Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne im. Jana Pawła II, plac Targowy 10, Brzesko

Do udziału w Konfrontacjach zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne.
Zespoły oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych:
  • teatry dziecięce (7-12 lat)
  • teatry młodzieżowe (13-16 lat)

W trakcie Konfrontacji odbędą się dyskusje pospektaklowe realizatorów widowisk teatralnych z Zespołem Konsultantów.

Zgłoszenia

Kartę zgłoszenia, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r. na adres:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne w Tarnowie
Rynek 16, 33-100 Tarnów
lub mailowo: i.stanaszek@mcksokol.pl


*Karta zgłoszenia przesyłana pocztą elektroniczną musi być własnoręcznie podpisana przez opiekuna zespołu teatralnego, opieczętowana i zeskanowana.