35. Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki

Teatr Przegląd

19 marca 2020

czwartek

Gminne Centrum Kultury w Żabnie

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia są przyjmowane do 20 lutego 2020 r.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - Biuro Organizacyjne w Tarnowie wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Żabnie serdecznie zapraszają dziecięce i młodzieżowe teatry lalkowe do udziału w 35. jubileuszowej edycji Zająca Poziomki. W Przeglądzie mogą prezentować się teatry lalkowe działające w przedszkolach, szkołach i instytucjach kultury z terenu województwa małopolskiego.
Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki ma na celu stworzenie młodym teatrom możliwości prezentacji własnych realizacji scenicznych, konfrontacji z innymi teatrami lalkowymi oraz inspirowanie poszukiwań repertuarowych i różnorodnych form inscenizacyjnych.

Przedstawienia teatralne oceniać będzie Komisja Artystyczna, która przyzna nagrody i wyróżnienia oraz wytypuje teatr do udziału w finale Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK w Nowym Sączu.

Zespoły teatralne oceniane będą w trzech kategoriach: teatry najmłodszych (od 3 do 6 lat), teatry dziecięce (od 7 do 12 lat) oraz teatry młodzieżowe (od 13 do 16 lat).


Zgłoszenia:
Kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 lutego 2020 r. na adres:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne w Tarnowie
Rynek 16, 33-100 Tarnów
lub mailem na adres: i.stanaszek@mcksokol.pl
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego - Witolda Kozłowskiego.

Kalendarium wydarzeń

Kino Seans filmowy

Ocaleni

12 marca 2020, godz. 19:30

MCK SOKÓŁ

Muzyka Koncert

TRIBUTE TO KOMEDA

21 marca 2020, godz. 19:00

sala im. Lucjana Lipińskiego, MCK SOKÓŁ