11. Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich

Folklor Przegląd

3 - 4 października 2020

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce

Zapraszamy na jedenastą edycję Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich, który odbędzie się w dniach 3 i 4 października 2020 roku w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce.
Przegląd ma charakter konkursu, adresowany jest do kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń kobiecych, przedstawicielek Lokalnych Grup Działania z województwa małopolskiego oraz grup artystycznych wywodzących się z tych organizacji.

Kategorie, w których wystąpią koła gospodyń wiejskich:
  1. Konkurs Tradycyjnych Scenek Obyczajowych - 30 pkt
  2. Konkurs Pieśni Ludowych - 15 pkt
  3. Konkurs Rękodzieła Artystycznego - 20 pkt
  4. Konkurs Potraw Regionalnych - 15 pkt
Uwaga:
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia – związanymi z występowaniem  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakażeń wirusem SARS-CoV-2, uczestnicy będą zobowiązani do zapoznania się z aktualnymi procedurami obowiązującymi w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce zamieszczonymi na stronie www.ockorawa.pl.

Do pobrania

Kalendarium wydarzeń

Mała dziewczynka klęcząc maluje farbami na bardzo dużym papierze. Papier leży na trawie.
Edukacja Sztuka Warsztat

Warsztaty plastyczne dla dzieci

17 - 21 sierpnia 2020

Galeria BWA SOKÓŁ

Per Organo A Quattro Mani, fot. Piotr Gryźlak
Muzyka Koncert Konkurs

II Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych PER ORGANO A QUATTRO MANI 2020 | ODWOŁANY

9 - 16 października 2020

Nowy Sącz