10. Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich

Folklor Przegląd

5 - 6 października 2019

Jabłonka na Orawie

Dodatkowe informacje:
We wszystkich sprawach dotyczących przeglądu kontaktować można się z Anną Turewicz - koordynatorem przeglądu w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ.
10. Jubileuszowa edycja Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich odbędzie się w Jabłonce na Orawie w dniach 5 - 6 października 2019.
Przegląd ma charakter konkursu, adresowany jest do kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń kobiecych, przedstawicielek Lokalnych Grup Działania z województwa małopolskiego oraz grup artystycznych wywodzących się z tych organizacji.

Do udziału w przeglądzie przyjęte zostaną reprezentacje, które przygotują się przynajmniej do trzech regulaminowych konkursów (w tym: A lub B do wyboru, C i D obowiązkowo):

A. Konkurs Tradycyjnych Scenek Obyczajowych
B. Konkurs Pieśni Ludowych
C. Konkurs Potraw Regionalnych
D. Konkurs Rękodzieła Artystycznego

Grupy mogą przystąpić do wszystkich czterech konkurencji (A, B, C, D) co pozwoli na zdobycie większej ilości punktów w punktacji łącznej.

Kwalifikacja odbywa się w dwojaki sposób:
  • na przeglądach gminnych i powiatowych KGW,
  • z powiatów gdzie nie organizuje się przeglądów, reprezentacje typują Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego na podstawie kryteriów zgodnych z regulaminem przeglądu, w porozumieniu z samorządami powiatów i gmin, samorządowych ośrodków kultury.

Oryginał KARTY ZGŁOSZENIA zaopiniowanej przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego należy przesłać do 3 września br. na adres:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem KGW Jabłonka

Kalendarium wydarzeń

Kino Festiwal

9. Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KinoJazda

30 września - 4 października 2019

Kino SOKÓŁ

mężczyzna w stroju regionalnym
Folklor Konkurs

I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka - eliminacje wojewódzkie

7 - 8 października 2019

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ