10. Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich

Folklor Przegląd

5 - 6 października 2019

Jabłonka na Orawie

Dodatkowe informacje:
We wszystkich sprawach dotyczących przeglądu kontaktować można się z Anną Turewicz - koordynatorem przeglądu w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ.
10. Jubileuszowa edycja Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich odbędzie się w Jabłonce na Orawie w dniach 5 - 6 października 2019.
Przegląd ma charakter konkursu, adresowany jest do kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń kobiecych, przedstawicielek Lokalnych Grup Działania z województwa małopolskiego oraz grup artystycznych wywodzących się z tych organizacji.

Do udziału w przeglądzie przyjęte zostaną reprezentacje, które przygotują się przynajmniej do trzech regulaminowych konkursów (w tym: A lub B do wyboru, C i D obowiązkowo):

A. Konkurs Tradycyjnych Scenek Obyczajowych
B. Konkurs Pieśni Ludowych
C. Konkurs Potraw Regionalnych
D. Konkurs Rękodzieła Artystycznego

Grupy mogą przystąpić do wszystkich czterech konkurencji (A, B, C, D) co pozwoli na zdobycie większej ilości punktów w punktacji łącznej.

Kwalifikacja odbywa się w dwojaki sposób:
  • na przeglądach gminnych i powiatowych KGW,
  • z powiatów gdzie nie organizuje się przeglądów, reprezentacje typują Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego na podstawie kryteriów zgodnych z regulaminem przeglądu, w porozumieniu z samorządami powiatów i gmin, samorządowych ośrodków kultury.

Termin zgłoszeń minął.

Do pobrania

Plakat z programem wydarzenia do pobrania poniżej.

Kalendarium wydarzeń

Sądecka Akademia Organowa
Muzyka Koncert

Między Europą a Ameryką - koncert organowy z cyklu THESAURUS ECCLESIAE

30 września 2019, godz. 19:00

kościół św. Kazimierza w Nowym Sączu

44. Konkurs Muzyk Podhalańskich im. Tomasza Skupnia
Muzyka Konkurs

44. Konkurs Muzyk Podhalańskich im. Tomasza Skupnia

6 października 2019

PSM I i II Stopnia im.Fryderyka Chopina w Nowym Targu