ETNO-WĘDRÓWKI

W ramach ETNO-WĘDRÓWEK odbywać się będą działania związane z "Nową Akcją Zbierania Folkloru" i "Naukowymi Obozami Etnograficznymi".
Nowa Akcja Zbierania Folkloru

Projekt jest nawiązaniem do Ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego, która odbywała się w latach 1950-1954 na terenie całego kraju. Po ponad połowie wieku zostaną przeprowadzone badania terenowe, mające na celu dokumentację i archiwizację aktualnego stanu zachowania tradycyjnej kultury ludowej na terenie całej Małopolski. Grupa 50 badaczy terenowych (m.in. absolwentów czterech edycji Studium Folklorystycznego) wyruszy w teren. Opracowane przez specjalistów kwestionariusze z zakresu etnografii, etnomuzykologii, dialektologii i choreografii pomogą dogłębnie i fachowo przebadać dany region. Wyniki tych badań (transkrypcje, nagrania audio i video, fotografie) zostaną poddane ocenie merytorycznej specjalistów z danej dziedziny. Zgromadzony materiał zostanie zarchiwizowany i zdigitalizowany w zbiorach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowy Sączu. Posłuży on jako pomoc merytoryczna w działaniach dotyczących promocji dziedzictwa niematerialnego prowadzonych w ramach projektu. W ramach NAZF planuje się przeprowadzenie ok. 1 000 wywiadów w terenie.

Naukowe Obozy Etnograficzne

W ramach działania zaplanowano organizację naukowych obozów terenowych z zakresu etnografii, etnomuzykologii, etnochoreologii oraz dialektologii. Badania terenowe prowadzone będą we współpracy z uczelniami wyższymi z terenu całego kraju w formie obozów studenckich organizowanych na terenie Małopolski. Szczególny nacisk położony będzie na penetrację terenów o najuboższej dokumentacji. Zebrany w ramach obozów materiał, dokumentujący aktualny stan kultury ludowej w regionie, zostanie opracowany przez ekspertów poszczególnych dziedzin oraz zarchiwizowany i zdigitalizowany w zbiorach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Posłuży on jako pomoc merytoryczna w działaniach dotyczących promocji dziedzictwa niematerialnego prowadzonych w ramach projektu, a także w pracy animatorów kultury oraz instruktorów zespołów regionalnych działających na terenie całego kraju. W ramach działania odbędzie się 12 obozów terenowych.