Dziedzictwo Małopolski

Województwo małopolskie to kraina wyjątkowa. Krakowiacy, Górale, Lachy, Pogórzanie, Zagórzanie, Rusini, Żydzi, Romowie, osadnicy niemieccy stworzyli na tym terenie niezwykle barwną mozaikę kulturową, w której poszczególne elementy przyjmują zarówno czyste kolory najbardziej wyrazistych cech etnicznych, jak i przeróżne wymieszane odcienie wzajemnych wpływów sąsiadujących ze sobą kultur - również słowackiej i węgierskiej.
Ogólnie biorąc, Małopolskę można podzielić na kilkanaście regionów etnograficznych różniących się od siebie gwarą, strojem, muzyką, obrzędami i lokalnymi zwyczajami. Podział taki ma znaczenie głównie historyczne - niektóre odcinki granic pomiędzy sąsiadującymi ze sobą regionami są obecnie bardzo trudne do wytyczenia. Dotyczy to np. okolic Rabki, gdzie daje się zauważyć bardzo silne wpływy kultury Podhala, Ochotnicy Górnej, gdzie mieszają się elementy kultury Górali Sądeckich i Podhalańskich i wielu innych tzw. "regionów przejściowych". Zatarły się granice terenu zamieszkałego przez Kliszczaków. Wskutek powojennych działań politycznych zarówno dawna Łemkowszczyzna, jak i dwie niewielkie enklawy ludności rusińskiej - Ruś Szlachtowska oraz wsie zamieszkałe przez Wengrinów stały się już regionami historycznymi. 

Czasy współczesne zatarły różnice w codziennym życiu mieszkańców poszczególnych regionów. Ale ludzie poszukują swojej tożsamości, swojego miejsca w przestrzeni kulturowej. Wyrazem tych poszukiwań są licznie działające na tym terenie zespoły regionalne, muzyki ludowe, grupy śpiewacze, zespoły o charakterze obrzędowym (zwłaszcza kolędnicze), kontynuatorzy tradycyjnych rzemiosł ludowych, rzeźbiarze, wskrzesiciele zapomnianego w pewnym okresie malarstwa na szkle czy tradycyjnej plastyki obrzędowej.

Zapraszając do wędrówki po etnograficznych regionach Małopolski, mamy nadzieję, że pomoże ona zrozumieć fenomen kulturowego bogactwa i różnorodności tej ziemi.

Zachęcamy do eksploracji portalu internetowego etnoZAGRODA, umożliwiającego szybki i powszechny dostęp do wiedzy z zakresu szeroko pojętej kultury ludowej wszystkich regionów etnograficznych województwa małopolskiego. Odwiedzający go użytkownicy mogą zapoznać się min. z tradycyjnymi strojami, muzyką, tańcem jak i obrzędowości grup Górali, Lachów i Krakowiaków.