Zaufajcie Słowu

Cykl spotkań prowadzonych w formie wykładów interaktywnych i ćwiczeń, podczas których uczestnicy poznają podstawy wymowy scenicznej, zasady interpretacji wiersza i prozy, zależności między słowem a ruchem scenicznym oraz elementarne zadania aktorskie.

Najbliższe wydarzenia z tego cyklu

Zaufajcie Słowu
Edukacja Literatura Warsztat

Zaufajcie Słowu - zgłoszenia do edycji 2019/2020

18 listopada 2019

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku