Wygraj atrakcyjne nagrody pieniężne w naszych świątecznych konkursach!

Zapraszamy do udziału w dwóch konkursach rodzinnych związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia: „Kolęda z rodziną - Konkurs Pastorałek i Kolęd Bożonarodzeniowych” oraz „Małopolska niedalEKO tradycji” - konkurs na dekoracje choinkowe. UWAGA! Termin zgłoszeń przedłużony do 2 grudnia!

KOLĘDA Z RODZINĄ - KONKURS PASTORAŁEK I KOLĘD BOŻONARODZENIOWYCH

Rysunek rodziny siedzącej przy choince
Konkurs dla śpiewających rodzin zamieszkujących obszar województwa małopolskiego. Jego uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pozostające w bliskim pokrewieństwie (np. babcia, dziadek, mama, tata, ciocia, wujek, dzieci), bez ograniczeń wiekowych. Rodzina, która zgłosi się do udziału w zabawie, winna być zróżnicowana pod względem wieku i stopnia pokrewieństwa.

ZGŁOSZENIA

Każda rodzina powinna przygotować do konkursu 1 pastorałkę oraz 1 tradycyjną kolędę bożonarodzeniową. Wybrany repertuar powinien sięgać do dawnych źródeł (kantyczek, śpiewników, klasztornych, anonimowych zapisów, rodzinnych przekazów). Prezentacje współczesnych piosenek traktujących o świętach Bożego Narodzenia nie będą poddawane ocenie.

Nagranie wideo wraz ze zgłoszeniem należy przesłać na jeden z adresów: j.adamczyk@mcksokol.pl lub marketing@mcksokol.pl do 2 grudnia 2020 roku. Materiały można także dostarczyć do siedziby MCK SOKÓŁ (ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz) na elektronicznym nośniku danych DVD lub pendrive.

MAŁOPOLSKA NIEDALEKO TRADYCJI - KONKURS NA DEKORACJE CHOINKOWE

Ozdoba choinkowa na gałązce świerku
Wspólnie z najbliższymi przygotujcie tradycyjne ozdoby choinkowe - własnoręcznie i z ekologicznych materiałów! Powstałe dzieła przyślijcie do MCK SOKÓŁ, gdzie na autorów najpiękniejszych prac czekają niemałe nagrody finansowe!

ZGŁOSZENIA

Każdy z uczestników musi zgłosić do Konkursu ozdoby w trzech kategoriach:
  • łańcuch choinkowy – w tradycyjnej formie, o długości nie mniej niż 1,5 metra,
  • pierniczki – (3 sztuki) własnoręcznie upieczone,
  • tradycyjna ozdoba choinkowa dowolnego rodzaju, ale zgodna z tradycyjną formą ozdób choinkowych oraz z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów.
Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie kompletu podpisanych prac konkursowych wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia do 2 grudnia 2020 roku na adres Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ (ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz).

NAGRODY

W każdym z konkursów Komisja oceniająca wyłoni laureatów 1-, 2- i 3-cich miejsc oraz wyróżnień, dla których przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe.