wTENczas

30 listopada 2018 - 27 stycznia 2019

Galeria SOKÓŁ

--Wernisaż:

30 listopada 2018, godz. 16:00

Bilety: wstęp bezpłatny
Wystawa prac wykładowców kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
Ten kierunek istnieje w PWSZ w Nowym Sączu od 2007 roku, oferuje kształcenie w ramach dwóch atrakcyjnych specjalności: Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią oraz Edukacja artystyczna z terapią zajęciową i arteterapią. Wystawa wTENczas jest pewnego rodzaju podsumowaniem dziesięciolecia istnienia kierunku, a także prezentacją różnych form spojrzenia na sztukę przez poszczególnych artystów-wykładowców. Wystawa interdyscyplinarna.

Artyści:
Andrzej Szarek, Krzysztof Tomalski, Grzegorz Sztwiertnia, Marek Szymański, Karol Gąsienica-Szostak, Iwona Bugajska-Bigos, Andrzej Naściszewski, Magdalena Chadaj, Agata Rolka