Regulaminy obowiązujące w MCK SOKÓŁ

W tej zakładce znajdują się regulaminy ogólnie obowiązujące w naszej instytucji oraz regulaminy obowiązujące tymczasowo na czas trwania pandemii COVID-19.

Regulaminy obowiązujące tymczasowo na czas trwania pandemii COVID-19: