Dostępność Galerii Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu

Galeria działa od 28 września 1991 roku, początkowo w strukturach organizacyjnych Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych z siedzibą w Nowym Sączu, a od 2010 w strukturach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Budynek nie posiada barier architektonicznych i jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku.
Galeria Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu, ul. Kościuszki 4
oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

MENEDŻER/KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

Anna Dziubas: tel. 18 266 94 82, e-mail: a.dziubas@mcksokol.pl

 

DOJAZD DO GALERII BWA SOKÓŁ
Jesteśmy w centrum miasta. W przypadku braku własnego środka transportu można w dogodny sposób dojechać komunikacją miejską (przystanek w Rynku).

OTOCZENIE INSTYTUCJI
Nie dysponujemy oznakowanym parkingiem, ale przed budynkiem znajduje się szeroki chodnik z możliwością zaparkowania samochodu, bardzo blisko wejścia. Płatny parking oddalony jest o kilkanaście metrów od instytucji przy ul. Kościuszki. Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio z chodnika i podcienia – bez barier architektonicznych.

PRZESTRZEŃ W INSTYTUCJI
Biura, przestrzeń wystawiennicza oraz toalety znajdują się na parterze, na poziomie wejścia do budynku. Dysponujemy oznakowaną toaletą dla osób z niepełnosprawnościami, którą użytkownik zamyka samodzielnie od wewnątrz.

Pracownicy uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu z obsługi osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

POLITYKA CENOWA
Bilet normalny - 2 zł
Bilet ulgowy (uczniowie, studenci, emeryci i renciści) - 1 zł
Bilet grupowy na warsztaty - 2 zł/os
Wstęp bezpłatny na wernisaże i spotkania literacko-muzyczne
Wstęp bezpłatny dla uczestników warsztatów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Środowiskowego Domu Samopomocy PROMYK.

OFERTA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU / SŁUCHU / RUCHU
  • bieżące wystawy
  • spotkania w cyklu: Mam Wam coś do powiedzenia
  • okazjonalnie projekty muzyczne, (koncerty i minirecitale na wernisażach oparte na współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Nowym Targu)
  • cykl zajęć – wspólne malowanie – dla dzieci i młodzieży: Oswajanie ze sztuką. Podstawową inspiracją dla warsztatów jest eksponowana aktualnie wystawa
  • wieloletnia współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Środowiskowym Domem Samopomocy PROMYK oraz Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym CHATKA;
  • psy asystujące są mile widziane - zgodnie z nową ustawą o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych
Podczas zajęć dla osób z dysfunkcją słuchu wymagany opiekun tłumaczący PJM z grupą rezerwującą zajęcia.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI
W razie uruchomienia alarmu pożarowego i ewakuacji - należy opuścić budynek na zewnątrz, kierując się do drzwi oznakowanych do ewakuacji. W razie uruchomienia alarmu pożarowego i ewakuacji, pracownicy Galerii pomogą każdej osobie bezpiecznie opuścić budynek.