Konkurs Sztuki Słowa Żywego i Pisanego - Almanach

Rok 2020, ogłoszony przez Sejm i Senat RP Rokiem Świętego Jana Pawła II, stanowi wyzwanie, jak pokazać dziedzictwo Ojca Świętego, tak by trafić do różnych środowisk i ludzi w każdym wieku, a szczególnie do osób młodych, które w czasie swojego życia i papieskiej posługi były mu tak bliskie. Dla dzisiejszych nastolatków, a nawet kilkulatków, papież Polak także może być interesującą postacią; należy tylko zacząć poznawać Jego życie i dokonania, a przy okazji też Jego literacką twórczość.

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – poprzez organizację Konkursu Sztuki Słowa Żywego i Pisanego „…OD SERCA CZŁOWIEKA KU NIESKOŃCZONEMU…” w 100-lecie urodzin Św. Jana Pawła II włączyło się do szeregu działań w roku jubileuszowym, mających na celu przybliżenie młodym ludziom postaci i dzieła Św. Jana Pawła II i tym samym oddanie czci Ojcu Świętemu.

Almanach zawiera utwory autorów nagrodzonych i wyróżnionych w Turnieju Poetyckim, będącym istotną częścią Konkursu.

Wydawca: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Rok wydania: 2020
Nakład: online